Turändringar från 9/1 2017

Ändringarna gäller för buss 302 och 304

Ändringarna gäller för buss 302 och 304 från 9/1 2017

304 
07:37 tur 102 tidigareläggs till 07:10 Läggesta – Mariefred - Stallarholmen

302
07:05  tur 140 senareläggas till 07:37 Läggesta - Mariefred