Utökad turtäthet för Nyköpings stadstrafik från och med 15 augusti

Från och med den 15 augusti utökar vi stadstrafiken i Nyköping med fler avgångar för linje 1, 2 och 3.

Det ska vara enkelt, smidigt och bekvämt att resa kollektivt. En viktig grundförutsättning är att våra linjer är anpassade till Nyköpingsbornas resebehov. För att svara upp mot det behovet, och möjliggöra för fler att resa kollektivt, har Region Sörmland på beställning av och Nyköpings kommun tagit fram en utökning av stadstrafiken.

Linje 1, 2 och 3 utökas och får en regelbunden och mer synkroniserad tidtabell där alla dessa linjer att ha 10-minuterstrafik under rusningstrafiktiden, som också förlängs något. Samtliga bussar i stadstrafiken kommer att få koordinerade avgångar från bussterminalen för att underlätta anslutande byten. 

Linje 2 får också en ny linjesträckning genom Brandkärr som gör det enklare och snabbare att åka dessa sträckor. Vi vill göra plats för fler att resa med buss i Nyköping.

Frågor och svar, utökning av stadstrafiken i Nyköping: 

Hur ändras linjesträckningen genom Brandkärr?
Svar: Linje 2 kommer att trafikera Hjortensbergsbadet och sedan, svänga vänster in på Brandkärrsvägen och vidare till Påljungshage Köpcentrum. Detta innebär en snabbare resväg för resenärer till och från Brandkärr. Däremot kommer linje 2 inte längre att passera hållplatserna Ortvägen, Mariagården, Mariebergsgården, Gustavsbergsstigen Väst och Gustavsbergsstigen Ost. Ersättande hållplatser ligger inom ett par minuters gångavstånd. 

  • Resenärer till Ortvägen hänvisas till Hjortensbergsbadet.
  • Resenärer till Mariagården hänvisas till Brandkärrsskolan.
  • Resenärer till Mariebergsgården hänvisas till Hagstugan.
  • Resenärer till Gustavsbergsstigen Ost hänvisar vi till hållplats Gustavsbergsstigen.
  • Resenärer till Gustavsbergsstigen Väst hänvisas till Brandkärrsskolan.

Resan kommer att gå snabbare och bussarna går mer ofta i rusningstid. Kolla reseplaneraren i app eller på webben för att planera din resa.

En karta som visar gångvägar från de indragna hållplatserna till de nya.

 

Varför görs dessa ändringar?
Svar: För att möta det ökade resebehovet och ge fler möjligheter att resa kollektivt utökar vi stadstrafiken och prioriterar fler turer på tider och linjer där många vill resa. Ytterligare en viktig ändring är att vi inför samtrafik med koordinerade avgångar från bussterminalen. Tidtabellen blir lätt att lära sig och mer likadan för alla de tre stadslinjerna. Vi kommer att nå badhuset med stadstrafiken, vilket många saknat och det växande bostadsområdet Stenbro får närmare till bussen.

Vem har beslutat om ändringarna?
Svar: Det är en beställning från Nyköpings kommun att skapa en mer attraktiv, tydlig och regelbunden stadstrafik. Förslaget har tagits fram och bearbetats i ett samarbetsprojekt mellan kommunen, Region Sörmlands trafikutvecklare och Nobina.

När börjar ändringarna att gälla?
Svar: Samtliga ändringar träder i kraft den 15 augusti när sommartabellen slutar.

Är det bara stadstrafiken som påverkas av ändringarna?
Svar: Nej, även linje 667 får utökad och justerad tidtabell. Den utökas med en tur per dag. Även linje 602 och 603 påverkas. Sök din resa i appen!