Väg 219 vid Vagnhärad, mellan Stationsvägen och Västerljungskorset stängs av

Avstängningen gäller perioden 04 april – 20 maj kl. 17:00.

Med anledning av reparationsarbete på järnvägsbron intill Britteborg stängs väg 219 mellan Stationsvägen (väg 800) och Västerljungskorset av, för trafik under perioden 4 april - 20 maj.

Linje 550 med avgång 07.53 från Vagnhärad till Trosa senareläggs till 07.59.

Linje 552 kör Stationsvägen via Västerljung till Västerljungskorset och vänder. Returen kör samma väg tillbaka mot Vagnhärad.

Linje 554:s turer till Vagnhärad kör ordinarie sträcka fram till Västerljungskorset och därefter via Västerljung - Stationsvägen till Vagnhärad. Returresor kör samma sträcka i omvänd ordning.

Linje 710 kör ordinarie sträcka fram till hållplatsen Erikslundsvägen (vändslinga/återvinningsstation) i Västerljung och vänder. Kör tillbaka till Stationsvägen för vidare färd mot Vagnhärad. Returresor kör samma sträcka i omvänd ordning.

Under samma period är hållplatserna Vägverket, Britteborg och Stene tillfälligt indragna.

En tillfällig tidtabell för dessa linjer gäller perioden 4 april - 20 maj.Tidtabellerna hittar du här.