Vi söker en trafikutvecklare

Är du intresserad av att arbeta med utveckling och förändring? Värderar du ett hållbart samhälle högt och vill vara med att påverka framtidens kollektivtrafik? Sök tjänsten som trafikutvecklare hos oss!

Som Trafikutvecklare ingår du i enheten Trafikförsörjning. Enheten Trafikförsörjning består av 8 medarbetare och har ansvaret för utvecklingen av vår trafik samt avtalsrelationen mot våra leverantörer. All kollektivtrafik i Sörmlands upphandlas och körs av fristående trafikföretag. I nära samarbete med våra medlemmar och trafikföretag leder du arbetet med att ta fram de mest attraktiva och kostnadseffektiva trafiklösningarna för kollektivtrafiken inom vårt område.

Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Planera och samordna trafik
• Utvärdera och utveckla trafik
• Trafikomläggningar och information vid akuta trafikstörningar
• Leda uppföljnings- och samverkansmöten
• Enklare trafikutredningar
• Du ansvarar för att ta fram och analysera underlag kring kostnader inom ditt ansvarsområde.
• Deltagare i större utvecklingsprojekt internt/externt
• Besvara remisser, detaljplaner mm.

Sök tjänsten och läs mer om den här!