Tilldelade trafikupphandlingar

 • Skolskjutstrafik Katrineholm och Vingåkers kommuner
  Avtal tecknades 2017-10-31
  Trafikstart augusti 2018
  Avtalet gäller till 2023-06-30

 • Skärgårdstrafik Nyköpings kommun
  Avtal tecknades 2018-06-04
  Trafikstart 2019-06-01
  Avtalet gäller till 2023-05-31

 • Busstrafik Södra och Västra Sörmland
  Avtal tecknades 2018-05-15
  Trafikstart augusti 2019
  Avtalet gäller till december 2029

 • Skolskjutstrafik Nyköpings kommun
  Avtal tecknades 2018-10-05
  Trafikstart 2019-07-01
  Avtalet gäller till 2023-06-30