Tilldelade upphandlingar

Skolskjuts i Katrineholm och Vingåker
Den 31 oktober 2017 tecknades avtal i samtliga avtalsområden i upphandlingen av skolskjuts i Katrineholm och Vingåker

Avtalet gäller i fem år från och med den 1 juli 2018. Värdet på avtalet under avtalsperioden är på drygt 90 MSEK och kostnaden för avtalen är i linje med, eller något lägre, än nuvarande priser för skolskjutsen i Katrineholm/Vingåker.

Upphandlingen är indelad i fem avtalsområden och avtal har tecknats med följande trafikföretag.

Katrineholm 1     7 fordon       Bergkvara Buss AB
Katrineholm 2     5 fordon       Forssjö Buss AB
Katrineholm 3    10 fordon      Taxi 1000 AB
Katrineholm 4    10 fordon      Taxi 1000 AB
Vingåker             10 fordon      Knarsta åkeri i Örebro AB

     

Serviceresor i Nyköping och Flen
I upphandlingen av serviceresor i Nyköping och Flen, med trafikstart 2018, fattade myndigheten den 5 maj 2017 beslut om följande tilldelning för trafikområdena i upphandlingen:Trafik i områdena Flen (såväl med personbilar som specialfordon) och Nyköping (endast med personbilar) ska utföras av trafikföretaget AB Trendtaxi.

  • Trafik i området Nyköping (endast trafik med specialfordon) ska utföras av trafikföretaget Taxi 10 000 AB.

Mer info nedan:

Pressmeddelande Tilldelningsbesked

FAQ

DU15-0216 Bilaga 1

DU15-0216 Bilaga 2

DU-UPP15-0216 Tilldelningsbeslut_slutgiltigt_sign

DU-UPP15-0216 Utvärderingsrapport_slutgiltig_sign (1)