Trafikinfo

Läget i busstrafiken

 • 642

  24 april 15:15 — 30 april 17:15

  Linje 642 kör inte till Marsjö.

  Linje 642 kör för närvarande inte Marsjövägen från väg 990 till Marsjö på grund av vattensjuk körbana. Linjesträckningen återupptas så fort körbanan är fast och eventuella reparationer blivit utförda.

 • 615, 715

  04 april 07:00 — 04 maj 16:00

  Broreparation på Sundavägen i Oxelösund

  Från 4 april påbörjas reparationer av broräcke vid gång- och cykelväg som passerar under Sundavägen intill hållplatsen Sundstigen. Gäller för båda körriktningar. Under arbetsperioden kommer det att skyltas en rekommenderad hastighet på 30 km/h. Reparationsarbetet beräknas pågå i 1 månad.

 • 430, 701

  26 maj 07:00 — 26 maj 18:00

  Risk för förseningar linje 430 och 701 (Gammaldags Malmköpings Marknad)

  Med anledning av att Gammaldags Malmköpings Marknad anordnas lördagen den 26 maj kl 09:00 - 16:00 väntas många besökande till Malmköping. Detta innebär att busstrafiken kan drabbas av förseningar. Risken för förseningar gäller linje 701 mellan Eskilstuna och Nyköping via Malmköping samt linje 430 mellan Malmköping och Flen. Vissa gator i Malmköping är under evenemanget avstängda för biltrafik och även busstrafiken kan få en omlagd körväg i Malmköping (mer information kommer senare). Om du har en viktig tid att passa (exempelvis en tåganslutning) så kan det vara bra att om möjligt ta en tidigare tur eller att överväga en alternativ resväg.

 • 161

  09 oktober 06:30 — 31 maj 16:00

  Östra Kvarngatan i Nyköping är avstängd

  Från och med 9 oktober 2017 till och med 31 maj 2018 kommer Östra Kvarngatan mellan Östra Kvarngatan och Ringvägen vara avstängd måndagar, tisdagar och torsdagar dagtid på grund av byggnation. Under denna period kommer linje 161 Nyckelpigan att köra en omväg via Östra Bergen alla dagar på grund av avstängningen och trängsel vid byggnadsplatsen.

 • 2, 6, 8, 9, 29, 65, 66, 414

  02 maj 04:00 — 31 maj 23:59

  Tegelbruksgatan delvis avstängd fr.o.m. 2 maj

  På grund av grävarbete är ett körfält på Tegelbruksgatan avstängt från och med onsdagen den 2 maj. Trafik i södergående riktning (från centrum) leds över till motsatt körbana på Tegelbruksgatan. Trafik i norrgående riktning (mot centrum) leds om via Brunskogsgatan. En tillfällig hållplats i riktning mot centrum finns på Brunskogsgatan. I riktning från centrum flyttas den befintliga hållplatsen ut till refugen på Tegelbruksgatan.

 • 414

  23 april 00:00 — 31 maj 23:59

  Risk för försening linje 414 på grund av vägarbete

  Stor risk för förseningar med busslinje 414 i båda riktningar mellan Katrineholm och Äsköping. Endast ett körfält är öppet för trafik på flera delsträckor med anledning av asfalteringsarbeten. Om du har en viktig tid att passa (exempelvis en tåganslutning), välj om möjligt en tidigare avgång. Vägarbetet kommer enligt Trafikverket pågå med varierande omfattning till slutet av maj.

 • 6

  28 augusti 04:00 — 31 maj 23:59

  V. Storgatan avstängd - ändrad körväg linje 6

  Västra Storgatan, i höjd med vaktkuren vid Munktellstaden, är avstängd. Detta innebär ändrad körväg för linje 6 och att hållplatserna Munktellstaden och Norra Hamn inte trafikeras. En tillfällig hållplats finns på Rinmansgatan i höjd med Nordwallsgatan.

 • 302, 303, 304

  01 juni 20:00 — 02 juni 19:00

  Risk för förseningar linje 302, 303 och 304 (Ångans Dag Mariefred)

  Med anledning av att Ångans Dag i Mariefred arrangeras från fredagen den 1 juni kl 21:00 till lördagen den 2 juni kl 18:00 väntas många besökande till Mariefred. Detta innebär att busstrafiken kan drabbas av förseningar. Risken för förseningar gäller främst linje 302 mellan Läggesta och Mariefred och linje 304 mellan Läggesta och Stallarholmen via Mariefred. Eventuellt kan även linje 303 mellan Stallarholmen och Strängnäs drabbas av förseningar. Vissa gator i Mariefred är under evenemanget avstängda för biltrafik men busstrafiken trafikerar enligt ordinarie linjesträckning. Om du har en viktig tid att passa (exempelvis en tåganslutning) så kan det vara bra att om möjligt ta en tidigare tur eller att överväga en alternativ resväg.

 • 1, 3

  06 juni 00:01 — 06 juni 23:59

  Risk för förseningar linje 1 och 3 i Strängnäs (Sommarfestival)

  Med anledning av att Strängnäs Sommarfestival anordnas i centrum onsdagen den 6 juni (nationaldagen) samt mellan måndagen den 11 juni och fredagen den 15 juni väntas fler besökande än vanligt till Strängnäs stadskärna. Detta innebär att busstrafiken kan drabbas av mindre förseningar. Risken för förseningar bedöms som liten och berör stadstrafikens linje 1 och 3 som trafikerar centrum via Storgatan och Järnvägsgatan. Arrangemanget innebär viss påverkan för biltrafiken men busstrafiken planeras att trafikera enligt ordinarie linjesträckning.

 • 1, 3

  11 juni 00:01 — 15 juni 23:59

  Risk för förseningar linje 1 och 3 i Strängnäs (Sommarfestival)

  Med anledning av att Strängnäs Sommarfestival anordnas i centrum mellan måndagen den 11 juni ochfredagen den 15 juni väntas fler besökande än vanligt till Strängnäs stadskärna. Detta innebär att busstrafiken kan drabbas av mindre förseningar. Risken för förseningar bedöms som liten och berör stadstrafikens linje 1 och 3 som trafikerar centrum via Storgatan och Järnvägsgatan. Arrangemanget innebär viss påverkan för biltrafiken men busstrafiken planeras att trafikera enligt ordinarie linjesträckning.

 • 543, 589, 759

  05 februari 06:00 — 24 juni 07:30

  Ändrad avgångstid på Gnestapendeln

  På grund av en planeringsmiss i Gnesta där Gnestapendeln med avgång 06.25 och SJ-tåg hamnar i konflikt vilket orsakar en försening på pendeltåget samt en missad anslutning i Södertälje hamn som påföljd. MTR tillsammans med Trafikverket har beslutat att ändra avgången 06.25 på Gnestapendeln till 06.22. Preliminär ändring sker från 5 februari och gäller till och med 24 juni. Sörmlandstrafikens anslutande linjer 543, 589 och 759 ändras inte. Bedömningen är att under normalt vinterväglag hinner bussarna fram innan Gnestapendelns nya avgångstid.

 • 515

  03 april 05:00 — 24 juni 10:00

  Nya turer och inställda turer till och från Skavsta flygplats

  Från och med 3 april kommer de gamla turerna 5.10 från Bussterminalen och 5.27 från Skavsta flygplats på linje 515 vardagar tillbaka. Samtidigt kommer turerna 9.05 från Bussterminalen och 9.22 från Skavsta flygplats på linje 515 vardagar att tas bort. Förändringen görs för att förstärka möjligheterna till arbetspendling till tidiga arbetsskift på arbetsplatser i Skavstaområdet.

 • 337, 430, 479, 700, 701, 801

  27 juli 12:00 — 29 juli 20:00

  Risk för förseningar linje 337, 430, 479, 700, 701 och 801 (Malma Marken)

  Med anledning av att Malma Marken arrangeras från fredagen den 27 juli kl 14:00 till söndagen den 29 juli kl 18:00 väntas många besökande till Malmköping. Detta innebär att busstrafiken kan drabbas av förseningar. Risken för förseningar gäller linje 701 och 801 mellan Eskilstuna och Nyköping via Malmköping, linje 700, linje 430 mellan Flen och Malmköping, linje 337 mellan Strängnäs och Malmköping samt linje 479 mellan Malmköping och Hälleforsnäs. Vissa gator i Malmköping är under evenemanget avstängda för biltrafik och även busstrafiken kan få en omlagd körväg i Malmköping (mer information kommer senare). Om du har en viktig tid att passa (exempelvis en tåganslutning) så kan det vara bra att om möjligt ta en tidigare tur eller att överväga en alternativ resväg.

 • 1, 2, 3, 405, 406, 411, 414, 483, 484, 490, 683, 700, 730, 765, 780

  07 augusti 16:30 — 07 augusti 21:00

  Eventuell ändrad linjesträckning och risk för förseningar (KK-joggen)

  Med anledning av att KK-joggen i Katrineholm arrangeras under seneftermiddagen och kvällen tisdagen den 7 augusti väntas många besökande till Katrineholm. Detta innebär att busstrafiken kan drabbas av förseningar. I samband med evenemanget är vissa gator i centrala Katrineholm avstängda för trafik vilket innebär att flera av busslinjerna kan få tillfälligt ändrade linjesträckningar (mer information kommer senare). Om du har en viktig tid att passa (exempelvis en tåganslutning) så kan det vara bra att om möjligt ta en tidigare tur eller att överväga en alternativ resväg.

 • 1, 2, 3

  13 oktober 00:01 — 13 oktober 23:59

  Ändrad linjesträckning och risk för förseningar (Strängnäs Höstmarknad)

  Med anledning av att Strängnäs Höstmarknad arrangeras lördagen den 13 oktober väntas många besökande till Strängnäs. Detta innebär att busstrafiken kan drabbas av förseningar. Risken för förseningar gäller främst stadstrafikens linje 1 och 3 som trafikerar via Stora Torget men även stadstrafikens linje 2 kan komma att påverkas av vissa förseningar. I samband med marknaden är vissa gator runt Stora Torget i Strängnäs avstängda för biltrafik och detta innebär att även stadstrafikens linje 1 och 3 får delvis ändrad linjesträckning (mer information kommer senare). Om du har en viktig tid att passa (exempelvis en tåganslutning) så kan det vara bra att om möjligt ta en tidigare tur eller att överväga en alternativ resväg.

 • 161

  18 april 14:27 — 01 november 18:00

  Ändrad körväg för linje 161 Nyckelpigan, Nyköping

  Öa Kvarngatan är enkelriktad mot Ringvägen pga byggnadsarbeten från och med idag till och med 1 november 2018. Linje 161 Nyckelpigan i riktning från hållplats Spinnarvägen mot hållplats Öa Kvarngatan får ny körväg via Krokvägen och Stackebergsgatan (Östra Bergen). Inga förändringar när det gäller angöring av hållplatser.

 • 404, 676

  18 juni 00:01 — 31 december 23:59

  Linje 722 mellan Vingåker och Läppe läggs ner från den 18 juni.

  Länstrafiken Örebro upphör den 18 juni att trafikera med linje 722 mellan Vingåker och Läppe. Trafikutbudet på sträckan blir därmed halverat. Linje 404 och 676 (skoldagar) fortsätter att trafikera sträckan som vanligt. Linje 722 fortsätter att trafikera sträckan mellan Läppe och Odensbacken men med färre turer än tidigare. Skälet till förändringarna är enligt Länstrafiken Örebro att resandet med linje 722 är för lågt på berörda sträckor. För ytterligare information, kontakta Länstrafiken Örebro.

 • 31

  26 april 13:54 — 31 december 23:59

  Flyttat hållplatsläge på Svengrensgatan

  Från och med torsdagen den 26 april trafikeras det nybyggda hållplatsläget för linje 31 (Servicelinjen) på Svengrensgatan.