Trafikinfo

Läget i busstrafiken

 • 1, 3

  01 mars 00:01 — 20 juni 23:59

  Extra förstärkningsturer från Sundby Park till Resecentrum

  Extra förstärkningsbussar kör skoldagar från Sundby Park till Strängnäs Resecentrum. Bussarna avgår en gång i halvtimmen från Sundby Park några minuter före ordinarie tur med stadstrafiken från ca 13:55 till ca 15:25. Förstärkningsturerna visas ej i reseplaneraren eller tidtabellen.

 • 2, 3

  01 mars 00:01 — 20 juni 23:59

  Extra förstärkningsturer från Eldsundsviken till Resecentrum

  Extra förstärkningsbussar kör skoldagar från Eldsundsviken till Strängnäs Resecentrum. Bussarna avgår en gång i halvtimmen från Eldsundsviken några minuter före ordinarie tur med stadstrafiken från ca 13:55 till ca 16:25. Förstärkningsturerna visas ej i reseplaneraren eller tidtabellen.

 • 3

  01 mars 00:01 — 20 juni 23:59

  Extra förstärkningsturer från Resecentrum till Sundby Park

  Extra förstärkningsbuss kör skoldagar från Resecentrum till Sundby Park Bussen avgår ca 08:05 från Resecentrum. Förstärkningsturen visas ej i reseplaneraren eller tidtabellen.

 • 2, 3

  01 mars 00:01 — 20 juni 23:59

  Extra förstärkningsturer från Resecentrum till Eldsundsviken

  Extra förstärkningsbussar kör skoldagar från Resecentrum till Eldsundsviken. Bussarna avgår ca 08:15, ca 08:20 och ca 08:46 från Resecentrum. Förstärkningsturerna visas ej i reseplaneraren eller tidtabellen.

 • 20

  22 juni 05:00 — 24 juni 23:59

  Indragen hållplats

  Väsbyholm trafikeras inte från och med Tisdag, 2021-06-22 på grund av Asfalteringsarbete. Resande hänvisas till Oxhagsvägen. Hållplatsen väntas vara indragen till och med 2021-06-24.

 • 561, 563, 570, 590, 601, 605, 615, 660, 663, 715, 759

  06 april 16:10 — 30 juni 18:10

  Begränsad framkomlighet på Västerleden i Nyköping

  Vägarbete på Västerleden i Nyköping orsakar förseningar för linje 561, 563, 570, 590, 601, 615, 660, 663, 715, 759, Linjen åker som vanlig, men tänk på att resan kan ta längre tid än vanligt.

 • 1, 415

  14 juni 05:00 — 01 juli 23:00

  Begränsad framkomlighet

  Hållplatser i Flen: Vårdcentralen, Björkvagen, Bolmängsgatan ska byggas om, tillfälliga hållplatser finns i närheten av ordinarie hållplatsen.

 • 802, 841

  28 juni 05:00 — 30 juli 23:00

  Ändrad körväg - (hållplats) trafikeras inte i Södertelje

  Ett fjärvärmearbete på Nedre Torekällgatan i Södertälje. Hållplatser Centrifugen och Köpmangatan kommer inte trafikeras. Resande hänvisas till Södertälje Stadshus och Södertälje Centrum för på- och avstigning. Tänk på att resan kan ta längre tid än vanligt.

 • 1, 515, 534, 560, 570, 655, 660, 701, 710, 715, 759, 760, 765, 801, 805

  19 april 04:30 — 31 juli 23:00

  Vägarbete trafikplats Hållet och Brunnsgatan i Nyköping

  Vägarbete från Nyköpings centrum längs Brunnsgatan i riktning mot Eskilstuna-Katrineholm och genom en del av cirkulationsplatsen i Nyköping. Det kan uppstå vis försening för att delar av höger körfält kan vara avstängd.

 • 615, 715

  14 april 09:34 — 31 oktober 23:00

  Oxelösundshamnbron repareras

  Oxelösundshamn bron repareras och ska smala av, det blir körfälts byte, hastigheten begränsas, det kan blir störningar i trafiken.

 • 802

  25 maj 07:18 — 30 november 09:18

  Vägarbete på E4 Hölö

  Vägarbete på E4 Hölö broarna i bägge riktningarna, , tänk på att resan kan ta längre tid än vanligt.

 • 1, 405, 406, 411, 414, 484, 490, 683, 700, 730, 780

  31 maj 05:00 — 30 november 23:00

  Byggnationen av Cirkulationsplats Västgötagatan / Vingåkersvägen / Oppundavägen i Katrinehollm

  Byggnationen av Cirkulationsplats Västgötagatan / Vingåkersvägen / Oppundavägen. Arbetet kommer att flyttas under tiden, räkna med viss försening

 • 64

  27 december 02:42 — 27 december 04:42

  Ändrad körväg på Linje 64. Skiftingehus trafikeras inte

  Indragen hållplats påverkar linjesträckningen. Hållplats Skiftingehus kommer inte trafikeras. Resande hänvisas till Skiftinge köpcentrum och Skiftinge centrum för på- och avstigning.

 • 162

  30 april 12:00 — 30 december 23:00

  Indragen hållplats Isaksdal riktning mot Coop Forum L 162

  Under tiden mellan 27 maj 2020 till och med den 30 april 2021 trafikeras inte hållplats Isaksdal i riktning mot Coop Forum på grund av vägarbete. Resande hänvisas till hlp Hjortensbergs Kyrka

 • 3, 4

  19 maj 04:00 — 31 december 23:00

  Fristadstorgets Hållplats Å flyttad till Kyrkogatan (HPL Z)

  Hållplats Å är tillfälligt indragen och flyttas till hållplatsläge Z på Kyrkogatan. (Gäller linje 3 och 4 endast i riktning mot Hällby respektive Skogstorp.) Ändringen gäller tillsvidare.

 • 203, 208, 220, 230, 700, 701, 801, 820

  19 maj 04:00 — 31 december 23:00

  Fristadstorgets Avstigningshållplatsen för landsortslinjerna flyttas fram.

  Avstigningshållplatsen för landsortslinjerna på Kyrkogatan (HPL Z) flyttas fram ca 100 meter (efter korsningen med Nygatan).

 • 1, 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30, 31, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 203, 208, 220, 701, 801, 820, 920

  01 februari 03:59 — 31 oktober 23:59

  Förändrade hållplatslägen, Fristadstorget

  Med anledning av förbättringsarbetet med att bygga om Drottninggatan i Eskilstuna får många linjer ny linjedragning och andra hållplatslägen från och med den 1 februari. Om du reser med linjerna 1, 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30, 31, 40, 60-66, 203, 208, 220, 230, 700, 701, 801, 820, 920 och brukar kliva på vid Fristadstorget är det en annan hållplats som gäller nu. Se mer info under Senaste nytt!. Du kommer också att hitta informationsanslag på de hållplatser som är flyttade.