Trafikinfo

Läget i busstrafiken

 • 759

  04 november 00:01 — 14 december 23:59

  Ändrad avgångstid och körväg för morgonturer Gnesta-Nyköping

  Från och med 4 november avgår båda skolturerna mot Nyköping samtidigt från Gnesta Bstn 7.20. Båda bussarna fortsätter ända till hållplats Gripenskolan. En tur har tidigarelagts och en tur har förlängts för att ge bättre möjligheter till en jämnare fördelning av tillgängliga sittplatser och därmed minska trängseln ombord på bussarna.

 • 759

  04 november 00:01 — 14 december 23:59

  Ändrad avgångstid från Gnesta Bstn

  Från och med 4 november är turen som idag avgår 16.40 från Gnesta Bstn senarelagd till 16.48 för anslutning från pendeltåget som kommer in till Gnesta 16.43.

 • 590

  04 november 00:00 — 14 december 23:59

  Ändrad avgångstid och körväg för morgontur Björkvik-Nyköping

  Från och med 4 november avgår bussen 7.14 istället för 7.10 från Björkvik och fortsätter ända till hållplats Lennings väg i Nyköping (Tessinområdet) via Hamnen. Turen har senarelagts och förlängts för att minska trängseln ombord på bussarna från Jönåker mot Nyköping .

 • 30, 31

  02 december 04:00 — 16 december 23:59

  Hållplats Eskilsparken tillfälligt indragen

  Servicelinjen får tillfälligt ändrad körväg från och med måndagen den 2 december. Inget slutdatum är meddelat. Hållplats Eskilsparken dras tillfälligt in och en tillfällig hållplats upprättas på Lohegatan. Detta med anledning av ett vägarbete vid hållplats Eskilsparken.

 • 642

  15 december 00:01 — 01 februari 23:59

  Flytt av hållplats Tallhöjden

  Hållplats Tallhöjden flyttar från och med den 15 december ca 100 meter norrut från läget på Marsjövägen till ett nytt läge i korsningen vid väg 990 (gamla E20).

 • 760, 765

  15 december 00:01 — 28 februari 12:17

  Hållplats Prästebolsvägen dras in

  Hållplats Prästebolsvägen dras in och resenärer hänvisas till hållplats Vrena som blir den centrala hållplatsen i Vrena samhälle. Detta ger bättre trafiksäkerhet för samtliga resenärer då hållplats Vrena ligger intill en gångtunnel under väg 52. Vrena hållplats är också tillgänglighetsanpassad. Det blir längre gångavstånd till bussen för boende i området kring Prästebolsvägen.

 • 715

  18 december 13:01 — 20 november 18:00

  Ordinarie körväg för linje 715 och 615 i Oxelösund

  Oxelösunds kommun bygger en ny skola. Båggatan är avstängd för biltrafik mellan Höjdgatan och Folkegatan/Fredsgatan under den två år långa byggtiden. Från och med idag är det dock öppet genom byggarbetsplatsen för busstrafik. Det kommer att vara trångt och finnas byggtrafik i byggarbetsplatsområdet. Bussar ska framföras med stor försiktighet förbi bygget och särskild hänsyn ska tas till cyklister som vant sig vid att inga bilar kör här.