Trafikinfo

Läget i busstrafiken

 • 1, 3, 325, 332, 631, 633

  14 mars 04:30 — 21 april 23:59

  Vägarbete vid Frejastråket.

  Pga. vägarbete är det svår framkomlighet vid hållplats Frejastråket. Räkna med längre restider då förseningar kan förekomma längs hela linjen.

 • 1

  23 maj 14:43 — 23 maj 16:43

  Försening 1 Sundby Park

  Försening upp till 19 minuter för linje 1 mot Sundby Park, med avgångstid 14:31 på grund av begränsad framkomlighet. Se var bussen befinner sig i realtid i vår app.

 • 1

  23 maj 15:21 — 23 maj 17:21

  Försening 1 Dammen

  Försening upp till 10 minuter för linje 1 mot Dammen, med avgångstid 15:05 på grund av begränsad framkomlighet. Se var bussen befinner sig i realtid i vår app.

 • 2, 8, 9, 29, 30, 31

  23 maj 16:12 — 23 maj 18:12

  Hållplats Bellmansplan (Eskilstuna),Bellmansplan (Eskilstuna),Bellmansplan (Eskilstuna),Bellmansplan

  Hållplats Bellmansplan (Eskilstuna),Bellmansplan (Eskilstuna),Bellmansplan (Eskilstuna),Bellmansplan (Eskilstuna),Bellmansplan (Eskilstuna),Bellmansplan (Eskilstuna) har blivit blockerad och bussen kan inte stanna. Det här påverkar 2 mot Stenby - Centrum - Skiftinge, 8 mot Västermo - Centrum - Ärla, 9 mot Björsund - Sundbyholm - Centrum - Hållsta/Bälgviken, 29 mot Eskilstuna - Äsköping, 30 mot Centrum - Nyfors - Mälarsjukhuset (- Centrum) och 31 mot Centrum - Mälarsjukhuset - Nyfors (- Centrum), . Vi hänvisar dig som tänkt resa härifrån till närliggande hållplatser.

 • 162

  19 maj 07:08 — 27 maj 23:00

  Ändrad körväg linje 162 i Nyköping

  Vi har ändrat körvägen för linje 162 på grund av begränsad framkomlighet längs linjen. Bussen stannar inte på hållplatser. Jupitervägen, Tellusvägen, Marsvägen, Stenkullavägen, Stenkulla C, Resenärer hänvisas till hållplats Stenkulla /Trosavägen för på och av stigning.

 • 674

  09 maj 05:00 — 27 maj 23:00

  Ändrad körväg L-674 mellan Ålsätter och Hulta vsk

  Vi har ändrat körvägen på L-674 mellan Ålsätter och Hulta vsk, vi kör via Stettin gäller båda riktningarna, på grund av begränsad framkomlighet. Bussen stannar på alla hållplatser.

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30

  28 maj 13:00 — 28 maj 16:00

  Trafikförändringar på grund av Å-varvet

  Lördagen den 28 maj är det Å-varvet i Eskilstuna. Det innebär att broarna i centrala Eskilstuna stängs av vilket påverkar busstrafiken. Vissa linjer kommer att vända på Fristadstorget respektive på en tillfällig hållplats på Strandgatan. Mer information finns under Senaste Nytt! och aktuell tidtabell finns i vår reseplanerare och i appen. Tänk på att din resa kan ta längre tid än vanligt så var ute i god tid.

 • 9

  28 maj 13:00 — 28 maj 16:00

  Eskilstuna - Linje 9 Västergatan båda riktningarna

  Hållplats Västergatan är indragen i båda riktningarna under tiden 13:00 - 16:00 på grund av Å-varvet.

 • 7

  28 maj 13:00 — 28 maj 16:00

  Eskilstuna - Linje 7 indragna hållplatser

  Hållplatserna Sveaplan och Rådhustorget i båda riktningarna är indragna mellan klockan 13:00 - 16:00 på grund av Å-varvet.

 • 8

  28 maj 13:00 — 28 maj 16:00

  Eskilstuna - Linje 8 Rådhustorget indragen

  Hållplatsen Rådhustorget i båda riktningarna är indragen mellan klockan 13:00 - 16:00 på grund av Å-varvet.

 • 643

  02 maj 05:33 — 02 juni 11:33

  Flytt av hållplats Skvattramsvägen

  P.g.a Vägarbete vid Skvattramsvägen kommer hållplats Skvattramsvägen flyttas bakåt 20 meter

 • 401, 402, 672, 674, 676, 730

  04 april 12:16 — 03 juni 23:00

  Försening i Vingåker linje 401, 402, 404, 672, 674, 676, 730,

  Försening upp till 10 minuter för linje 401, 402, 404, 672, 674, 676, 730, på grund av reparation av järnvägsbron i Vingåker . Se var bussen befinner sig i realtid i vår app.

 • 605, 655, 656, 710, 759, 805

  09 maj 05:00 — 05 juni 23:00

  Försening, linje 605,655,656,710,759,805

  Förseningar på grund av begränsad framkomlighet. Tänk på att din resa kan ta längre tid än planerat. Se var bussen befinner sig i realtid i vår app.

 • 6

  12 december 04:00 — 13 juni 04:00

  Eskilstuna Indragna hållplatser på linje 6

  Hållplatserna Rosenhällsgatan och Vilstavägen på linje 6 är indragna på grund av ny linjesträckning. Resenärer till och från Rosenhällsgatan hänvisas till Bryggartorpsgatan och resenärer till och från Vilstavägen hänvisas till Lyckåsgatan.

 • 3

  23 maj 04:00 — 17 juni 23:00

  Ändrad körväg linje 3 i Nyköping

  Vi har ändrat körvägen för L-3 i Nyköping riktning mot Brandholmen på grund av begränsad framkomlighet längs linjen. Bussen stannar inte på hållplatser: V. Kvarngatan, Stadshuset, Folkungabron, Polishuset

 • 3, 561, 563, 590, 601, 660, 663, 667, 760

  23 maj 04:00 — 17 juni 23:00

  Ändrad körväg i Nyköping L-3, 561, 563, 590, 601, 660, 663, 667, 760

  Vi har ändrat körvägen mellan hållplatserna Hamnen och Husarvägen på grund av begränsad framkomlighet. Bussen stannar på alla hållplatser. Trafiken leds om via Gasverksvägen i riktning mot Rosvalla.

 • 3, 561, 563, 590, 601, 603, 660, 663, 667, 760

  23 maj 04:00 — 17 juni 23:00

  Hållplats Hamnen i Nyköping flyttas

  Hållplats Hamnen i Nyköping riktning mot Rosvalla tillfälligt flyttas till Östra Längdgatan

 • 7

  06 juli 08:08 — 31 december 23:00

  Indragen hållplats Demofältet

  Ordinarie Hållplats Demofältet trafikeras inte från och med Tisdag 6/7 på grund av Grävarbete Resande hänvisas till Demofältets gamla hållplats vid huvudentrén

 • 3, 4

  19 maj 04:00 — 31 december 23:00

  Eskilstuna Fristadstorgets Hållplats Å flyttad till Kyrkogatan (HPL Z)

  Hållplats Å är tillfälligt indragen och flyttas till hållplatsläge Z på Kyrkogatan. (Gäller linje 3 och 4 endast i riktning mot Hällby respektive Skogstorp.) Ändringen gäller tillsvidare.

 • 203, 208, 220, 230, 700, 701, 801, 820

  19 maj 04:00 — 31 december 23:00

  Eskilstuna Fristadstorgets Avstigningshållplatsen för landsortslinjerna flyttas fram.

  Avstigningshållplatsen för landsortslinjerna på Kyrkogatan (HPL Z) flyttas fram ca 100 meter (efter korsningen med Nygatan).

 • 1, 20, 41, 63

  14 maj 15:12 — 31 december 23:59

  Hållplats Kanalbron permanent indragen

  Hållplats Kanalbron i Torshälla är från och med den 14 maj 2022 permanent indragen. Resenärer hänvisas till hållplatserna Östra Torget och Hammarbyvägen.

 • 208

  01 februari 04:00 — 31 december 23:59

  Eskilstuna Hållplats Svista lagerväg (Svista norra) blockerad

  Hållplats Svista lagerväg (Svista norra) har blivit blockerad och bussen kan inte stanna. Det här påverkar 208 Svista lagerväg (Svista norra). Vi hänvisar dig som tänkt resa härifrån till Svista Industriväg.