Trafikinfo

Läget i busstrafiken

 • 1, 405, 411, 414, 484, 490, 683, 730, 780

  22 april 05:00 — 14 maj 23:00

  En del av Västgötagatan kommer att vara avstängd i Katrineholm

  Västgötagatan kommer att vara avstängd norrut från Duveholmskolan. Oppundavägen österut kommer också att vara avstängd. Trafiken leds om via Västgötagatan, Närkesgatan och Blekingegatan till Oppundavägen.

 • 1, 405, 406, 411, 414, 484, 490, 683, 700, 730, 780

  06 april 05:00 — 14 maj 23:00

  Katrineholms Kyrkogård

  Hållplats Katrineholms Kyrkogård byggs om, flyttas 50 m framåt i riktning mot Vingåkersvägen/Oppundavägen.

 • 1, 515, 534, 560, 570, 655, 660, 701, 710, 715, 759, 760, 765, 801, 805

  14 maj 05:00 — 15 maj 23:00

  Markundersökning runt Nyköpings resecentrum

  Det kommer att tas asfaltprover och markundersökningar runt Nyköpings resecentrum. Det kommer att vara begränsad framkomlighet med ett körfält man bör räkna med förseningar.

 • 1, 515, 534, 560, 570, 655, 660, 701, 710, 715, 759, 760, 765, 801, 805

  17 maj 05:00 — 21 maj 23:00

  Markundersökning runt Nyköpings resecentrum

  Det kommer att tas asfaltprover och markundersökningar runt Nyköpings resecentrum. Det kommer att vara begränsad framkomlighet med ett körfält mellan ca 21:00 och 06:00, flaggvakter kommer finnas på plats man bör räkna med förseningar.

 • 715

  10 maj 05:00 — 21 maj 23:00

  Indragen hållplats Stentorpsvägen linje 715

  Stentorpsvägen trafikeras inte från och med måndag, 10/5 på grund av tillgänglighets anpassning i riktning mot Nyköping. Resande hänvisas till Örstigsleden alt Materialvägen. Hållplatsen väntas vara indragen till och med fredag 21/5.

 • 715

  10 maj 05:00 — 21 maj 23:00

  Beläggningsarbete HPL Stentorpsvägen linje 715

  Beläggnings arbete på Arnöleden mellan örstigsleden och stentorpsvägen. Måndag 10/5 startar fräsning och justering, sedan kommer asfaltering och arbete väntas bli klart 21/5. Kan bli viss störning.

 • 512, 513, 525, 589

  19 april 07:00 — 21 maj 23:00

  Vägarbete V57 Björnlunda - Stjärnhov

  Mellan Björnlunda och Stjärnhov kommer det att vara fräsning sedan beläggning asfalt. Trafiken kommer att regleras med trafikljus/vakt och lotsas förbi. Det kommer att bli vissa förseningar men bussar kommer att prioriteras om det är möjligt.

 • 8

  26 april 04:00 — 21 maj 23:59

  Risk för försening på Linje 8

  Vägarbete mellan Alberga och Skogstorp orsakar förseningar för linje 8. Linjen åker som vanligt, men tänk på att resan kan ta längre tid än vanligt. Arbetet beräknas pågå mellan 26/4 - 21/5

 • 534

  26 april 05:00 — 24 maj 23:00

  Hållplats Hjortensbergsbadet byggs om i Nyköping

  Hållplats Hjortensbergsbadet ska byggas om på badets sida resenärer hänvisas till hållplats Folkets park och på andra sidan blir det en ny placering ingen hänvisning.

 • 23, 61

  19 april 05:00 — 30 maj 23:59

  Indragen hållplats - Hemlaås Eskilstuna

  Hemlaås trafikeras inte från och med måndag, 2021-04-19 på grund av ombyggnad av hållplats. Resande hänvisas till Hällby Kyrkogård. Hållplatsen väntas vara indragen till och med 2021-05-30.

 • 5

  19 april 04:00 — 30 maj 23:59

  Ändrad körväg - Hagbyvägen (riktning mot Hemlaås), Torsvedsvägen och Hemlaås trafikeras inte

  Ombyggnad av hållplats Hemlaås påverkar linjesträckningen. Hållplatserna Hagbyvägen (riktning mot Hemlaås), Torsvedsvägen och Hemlaås kommer inte trafikeras. Resande hänvisas till hållplats Övre Hällby för avstigning. Påstigning sker från hållplats Hagbyvägen i riktning mot Centrum.

 • 483

  22 mars 02:00 — 31 maj 23:00

  Omlagd körväg och indragen hållplats på linje 483 i Katrineholm.

  På grund av vägarbete på Vasavägen kommer trafiken att ledas om. Hållplats Friggagatan och Stallgårdsvägen kommer inte att trafikeras. Resenärer hänvisas till hållplats Backavallen, Jämtlndsgatan, Upplandsgatan, Järvenskolna södra. Trafiken kommer ledas om Oppundavägen-Västtgötagatan -Prins Bertils gatan- Vasavägen

 • 162

  30 april 12:00 — 31 maj 23:00

  Indragen hållplats Isaksdal riktning mot Coop Forum L 162

  Under tiden mellan 27 maj 2020 till och med den 30 april 2021 trafikeras inte hållplats Isaksdal i riktning mot Coop Forum på grund av vägarbete. Resande hänvisas till hlp Hjortensbergs Kyrka

 • 615, 715

  17 maj 05:00 — 07 juni 23:00

  Båggatan i Oxelösund avstängd

  Båggatan i Oxelösund vid nya Oxelösunds skolan kommer att vara avstängd på grund av vägarbete. Trafiken leds om via Fredsgatan - Höjdgatan i båda riktningar.

 • 1, 490

  10 maj 13:37 — 18 juni 23:00

  Hållplats Fortunagatan tillgänglighetsanpassas i Katrineholm

  Hållplats Fortunagatan tillgänglighetsanpassas, befintliga hållplatsen flyttas västerut vid Almgatan ungefär där det tidigare varit hållplatser.

 • 1, 3

  01 mars 00:01 — 20 juni 23:59

  Extra förstärkningsturer från Sundby Park till Resecentrum

  Extra förstärkningsbussar kör skoldagar från Sundby Park till Strängnäs Resecentrum. Bussarna avgår en gång i halvtimmen från Sundby Park några minuter före ordinarie tur med stadstrafiken från ca 13:55 till ca 15:25. Förstärkningsturerna visas ej i reseplaneraren eller tidtabellen.

 • 2, 3

  01 mars 00:01 — 20 juni 23:59

  Extra förstärkningsturer från Eldsundsviken till Resecentrum

  Extra förstärkningsbussar kör skoldagar från Eldsundsviken till Strängnäs Resecentrum. Bussarna avgår en gång i halvtimmen från Eldsundsviken några minuter före ordinarie tur med stadstrafiken från ca 13:55 till ca 16:25. Förstärkningsturerna visas ej i reseplaneraren eller tidtabellen.

 • 3

  01 mars 00:01 — 20 juni 23:59

  Extra förstärkningsturer från Resecentrum till Sundby Park

  Extra förstärkningsbuss kör skoldagar från Resecentrum till Sundby Park Bussen avgår ca 08:05 från Resecentrum. Förstärkningsturen visas ej i reseplaneraren eller tidtabellen.

 • 2, 3

  01 mars 00:01 — 20 juni 23:59

  Extra förstärkningsturer från Resecentrum till Eldsundsviken

  Extra förstärkningsbussar kör skoldagar från Resecentrum till Eldsundsviken. Bussarna avgår ca 08:15, ca 08:20 och ca 08:46 från Resecentrum. Förstärkningsturerna visas ej i reseplaneraren eller tidtabellen.

 • 561, 563, 570, 590, 601, 605, 615, 660, 663, 715, 759

  06 april 16:10 — 30 juni 18:10

  Begränsad framkomlighet på Västerleden i Nyköping

  Vägarbete på Västerleden i Nyköping orsakar förseningar för linje 561, 563, 570, 590, 601, 615, 660, 663, 715, 759, Linjen åker som vanlig, men tänk på att resan kan ta längre tid än vanligt.

 • 1, 515, 534, 560, 570, 655, 660, 701, 710, 715, 759, 760, 765, 801, 805

  19 april 04:30 — 31 juli 23:00

  Vägarbete trafikplats Hållet och Brunnsgatan i Nyköping

  Vägarbete från Nyköpings centrum längs Brunnsgatan i riktning mot Eskilstuna-Katrineholm och genom en del av cirkulationsplatsen i Nyköping. Det kan uppstå vis försening för att delar av höger körfält kan vara avstängd.

 • 615, 715

  14 april 09:34 — 31 oktober 23:00

  Oxelösundshamnbron repareras

  Oxelösundshamn bron repareras och ska smala av, det blir körfälts byte, hastigheten begränsas, det kan blir störningar i trafiken.

 • 64

  27 december 02:42 — 27 december 04:42

  Ändrad körväg på Linje 64. Skiftingehus trafikeras inte

  Indragen hållplats påverkar linjesträckningen. Hållplats Skiftingehus kommer inte trafikeras. Resande hänvisas till Skiftinge köpcentrum och Skiftinge centrum för på- och avstigning.

 • 1, 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30, 31, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 203, 208, 220, 701, 801, 820, 920

  01 februari 03:59 — 31 oktober 23:59

  Förändrade hållplatslägen, Fristadstorget

  Med anledning av förbättringsarbetet med att bygga om Drottninggatan i Eskilstuna får många linjer ny linjedragning och andra hållplatslägen från och med den 1 februari. Om du reser med linjerna 1, 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30, 31, 40, 60-66, 203, 208, 220, 230, 700, 701, 801, 820, 920 och brukar kliva på vid Fristadstorget är det en annan hållplats som gäller nu. Se mer info under Senaste nytt!. Du kommer också att hitta informationsanslag på de hållplatser som är flyttade.