Trafikinfo

Läget i busstrafiken

 • 3, 563, 601, 603, 663, 667

  20 augusti 00:01 — 21 oktober 23:59

  Hållplats Husarvägen i Nyköping tillfällig avstängd

  På grund av byggnation av en cirkulationsplats i korsningen Lennings väg/Husarvägen är hållplats Husarvägen i riktning mot Brandholmen avstängd. Resenärer hänvisas till hållplats Hamnen eller Brandholmsvägen.

 • 161

  22 oktober 06:00 — 24 oktober 18:00

  Ändrad körväg för 161 Nyckelpigan och 162 Nyckelringen i Nyköping

  På grund av ledningsarbeten i Ö Kvarngatan är den enkelriktad i riktning mot Ringvägen mellan Ö Kyrkogatan och Ö Bergsgatan. Detta innebär att linje 161 Nyckelpigan och 162 Nyckelringen inte trafikerar Östra Bergen, Källbrinken, Ö Kvarng, Folkungagården, Folkungabron, Stadshuset och V Kvarng i riktning mot Centrum. Ny körväg blir via Öa Rundgatan och Repslagargatan till Bussterminalen.

 • 3, 483, 484, 490, 765

  11 oktober 13:00 — 24 oktober 23:59

  Ingen trafik via hållplats Brandstationen i Katrineholm i riktning mot Resecentrum

  Inga bussar stannar för närvarande vid hållplats Brandstationen i Katrineholm i riktning mot Katrineholm Resecentrum. Bussar i riktning från Katrineholm Resecentrum berörs ej av förändringen. Orsaken till förändringen är ett oförutsett vägarbete till följd av en vattenläcka som visat sig ta längre tid än förväntat att åtgärda.

 • 605, 710, 759, 805

  22 oktober 00:01 — 25 oktober 23:59

  Lästringe trafikplats på E4 avstängd i södergående riktning

  På grund av beläggningsarbeten kommer Lästringe trafikplats vara avstängd i södergående riktning. Busstrafiken leds om till gamla E4 (via Sille) mellan Vagnhärad och Lästringe trafikplats samt mellan Lästringe trafikplats och Tystberga trafikplats.

 • 2, 6, 8, 9, 29, 65, 66, 414

  02 maj 04:00 — 31 oktober 23:59

  Ändrad körväg – tillfällig hållplats Gillbergaplan

  På grund av grävarbete är ett körfält på Tegelbruksgatan avstängt från och med onsdagen den 2 maj. Trafik i norrgående riktning (mot centrum) leds om via Brunskogsgatan där en tillfällig hållplats finns. I riktning från centrum är hållplatsen flyttad till refugen på Tegelbruksgatan.

 • 161

  18 april 14:27 — 01 november 18:00

  Ändrad körväg för linje 161 Nyckelpigan, Nyköping

  Öa Kvarngatan är enkelriktad mot Ringvägen pga byggnadsarbeten från och med idag till och med 1 november 2018. Linje 161 Nyckelpigan i riktning från hållplats Spinnarvägen mot hållplats Öa Kvarngatan får ny körväg via Krokvägen och Stackebergsgatan (Östra Bergen). Inga förändringar när det gäller angöring av hållplatser.

 • 161

  12 september 10:33 — 11 november 18:00

  Östra Kvarngatan i Nyköping avstängd

  Fram till och med 11 november kommer Östra Kvarngatan mellan Östra Bergsgatan och Ringvägen i riktning mot Ringvägen vara avstängd måndagar, tisdagar och torsdagar dagtid på grund av byggnation. Under denna period kommer linje 161 Nyckelpigan att köra en omväg via Östra Bergen alla dagar på grund av avstängningen och trängsel vid byggnadsplatsen.

 • 802, 841

  15 oktober 00:01 — 15 november 23:59

  Ändrad körväg vid Astrabacken i Södertälje

  Från och med måndag 15 oktober är Storgatan mellan Astrabacken och Kvarnbergagatan avstängd för trafik. Hållplats Astrabacken kan användas igen. Vändning av linjerna sker via Nedre Villagatan, Forskargatan och Kvarnbergagatan.

 • 3, 563, 601, 603, 663, 667

  12 september 09:16 — 16 november 18:00

  Lennings väg i Nyköping avstängd

  På grund av vägarbete är Lennings väg avstängd mellan Östra Längdgatan och Husarvägen. All trafik leds om via Gasverksvägen. Detta kommer att leda till förseningar för all busstrafik i Nyköping. Hållplats Husarvägen (endast riktning mot Bussterminalen) och Hamnen kan inte angöras. Resenärer hänvisas till hållplats Polishuset eller Brandholmsvägen.

 • 615, 715

  30 augusti 06:00 — 22 november 18:00

  Ändrad körväg för linje 715 och 615 i Oxelösund

  På grund av ledningsarbeten i Båggatan mellan Höjdgatan och Folkegatan/Fredsgatan i Oxelösund leds bussarna om till Höjdgatan och Fredsgatan förbi arbetsområdet. Ingen hållplats berörs.

 • 615

  08 oktober 08:09 — 08 december 16:00

  Eftermiddagstur på linje 615 senarelagd

  Efter önskemål från resenärer är första eftermiddagsturen på linje 615 senarelagd med tio minuter till 15.35 från Bussterminalen från och med 8 oktober 2018.

 • 563, 663

  08 oktober 08:12 — 08 december 19:00

  Utökad trafik mellan Enstaberga och Nyköping

  Sedan skolstart har det varit trångt på bussarna från och till Stavsjö/Jönåker/Enstaberga/Svalsta/Bergshammar på morgonen och vissa tider på eftermiddagen. Därför startar vi nu två nya bussturer, en på morgonen på linje 563 och en på eftermiddagen på linje 663. Från och med 8 oktober kommer det att gå en buss till på linje 563 från Enstaberga via Svalsta och Bergshammar till Nyköpings Bussterminal på morgonen alla skoldagar. Den startar från Enstaberga 7.45 och kommer till bussterminalen 8.10. Det kommer också att bli en tur till på linje 663 från Aurore Holmbergs väg (Tessinområdet) 14.33 alla skoldagar samtidigt som den bussen som går bara onsdagar på linje 563 14.11 tas bort.

 • 203, 208, 220, 230, 700, 701, 801, 820

  27 augusti 00:01 — 08 december 23:59

  Nytt hållplatsläge vid Fristadstorget för linje 203, 208, 220, 230, 700, 701, 801 och 820

  Hållplatsen vid Fristadstorget i Eskilstuna för linje 203, 208, 220, 230, 700, 701 och 801 är flyttad från Rademachergatan till Careliigatan 2 cirka 100 meter bort. Förändringen berör turer i riktning från Eskilstuna och beror på ett byggarbete.

 • 6

  28 augusti 04:00 — 08 december 23:59

  V. Storgatan avstängd - ändrad körväg linje 6

  Västra Storgatan, i höjd med vaktkuren vid Munktellstaden, är avstängd. Detta innebär ändrad körväg för linje 6 och att hållplatserna Munktellstaden och Norra Hamn inte trafikeras. En tillfällig hållplats finns på Rinmansgatan i höjd med Nordwallsgatan.

 • 514, 525, 543, 589

  15 augusti 01:00 — 17 december 23:59

  Västra Storgatan i Gnesta avstängd

  På grund av ombyggnation av gatan är Västra Storgatan mellan Thulegatan och Tingshusgatan helt avstängd för trafik. Busstrafiken kommer att ledas om till och från Gnesta busstation vilket kan leda till förseningar vissa tider under dagen. Bussarna kommer att köras på Tingshusgatan, Torggatan och Nygatan förbi den avstängda delen av Västra Storgatan. Hållplats Elektron flyttas tillfälligt till Torggatan. Hållplats Mariefredsvägen kommer inte att trafikeras av linje 514, 525 och 589.

 • 30, 31

  26 september 04:00 — 31 december 23:59

  Hållplats Södra Brogatan tillfälligt indragen fr.o.m. 26 september

  På grund av ett grävarbete stängs Södra Brogatan av för trafik från och med onsdagen den 26 september. Detta innebär att hållplats Södra Brogatan dras in under tiden gatan är avstängd. Resenärer hänvisas till hållplats Zetterbergsgatan. Arbetet förväntas ta ca 3 månader.