Trafikinfo

Läget i busstrafiken

 • 3

  07 september 15:55 — 10 september 19:00

  Eskilstuna - Linje 3 avgången 18:34 från Ekeby

  Turen 18:34 vardagar från Ekeby i riktning mot Viptorp har fel tider i tidtabellen. Tiden ska vara 18:24, turen är förskjuten 10 min hela vägen till Viptorp.

 • 759

  16 september 11:43 — 20 september 09:00

  Förstärkning linje 759 upphör på måndag.

  Förstärkning buss på linje 759 med avgångstid 07:20 mot Nyköping kommer att upphöra från och med måndag den 20/9. Endast Ordinarie bussar kör linjen.

 • 2, 162

  15 september 10:00 — 22 september 23:00

  Hållplats flytt i Nyköping

  Hållplats Isaksdal flyttar tillbaka till ordinarie plats från och med KL 10:00

 • 325

  20 september 00:01 — 23 september 23:59

  Indragna hållplatser på Fogdö

  Hållplatserna Järsta, Lillhem, Bärby, Backgården, Rosenlund, Sal, Nygården, Helgarö kyrka och Nybble trafikeras ej. Alla bussar med linje 325 trafikerar dessa dagar via Ekeby till och från Björsund. Anledningen är ett vägarbete.

 • 1, 2

  23 augusti 00:01 — 27 september 23:59

  Hållplats flyttad

  På grund av vägarbete är Hållplats Finningevägen 66 tillfälligt flyttad till Vallbyvägen, vid korsningen mellan Finningevägen - Vallbyvägen.

 • 325

  27 september 00:01 — 28 september 23:59

  Indragen trafik mellan Vårfruberga skola och Björsund

  All trafik är indragen mellan Vårfruberga skola och Björsund i båda riktningar efter klockan 18:00 på kvällen med anledning av ett vägarbete.

 • 3, 61

  06 september 05:00 — 03 oktober 23:59

  Hållplats Övre Hällby ,Gustavsborg , Blåklocksvägen

  Hållplatser Blåklocksvägen, Gustavsborg och Övre Hällby har blivit avstängda på grund av ett vägarbete. Det här påverkar linje 3 och 61. Vi hänvisar resande till hållplats Hagbyvägen.

 • 1, 415

  13 september 23:12 — 04 oktober 23:00

  Hållplats flytt i Flen

  På grund av arbetet med ny hållpals är hållplats Vårdcentralen flyttat ca 50 meter bakåt. Arbetet väntas pågå i 3-4 veckor

 • 615, 715

  14 april 09:34 — 31 oktober 23:00

  Oxelösundshamnbron repareras

  Oxelösundshamn bron repareras och ska smala av, det blir körfälts byte, hastigheten begränsas, det kan blir störningar i trafiken.

 • 691, 701

  16 september 11:37 — 01 november 00:01

  Hållplats Björksätter flyttar

  Hållplats Björksätter i riktning mot Malmköping flyttar en bit söderut till ett nytt läge under september 2021. Det nya läget blir i samma korsning som hållplats Björksätter i motsatt färdriktning. Vi ber resenärer vara vaksamma på när hållplatsstolpen flyttar.

 • 802

  25 maj 07:18 — 30 november 09:18

  Vägarbete på E4 Hölö

  Vägarbete på E4 Hölö broarna i bägge riktningarna, , tänk på att resan kan ta längre tid än vanligt.

 • 1, 515, 534, 560, 570, 655, 660, 701, 710, 715, 759, 760, 765, 801, 805

  19 juli 05:00 — 30 november 23:00

  Försening Nyköpings Lasarett

  På grund av renoveringen så har vi små förseningar på alla linjer som trafikerar Nyköpings Lasarett.

 • 1, 405, 406, 411, 414, 484, 490, 683, 700, 730, 780

  31 maj 05:00 — 30 november 23:00

  Byggnationen av Cirkulationsplats Västgötagatan / Vingåkersvägen / Oppundavägen i Katrinehollm

  Byggnationen av Cirkulationsplats Västgötagatan / Vingåkersvägen / Oppundavägen. Arbetet kommer att flyttas under tiden, räkna med viss försening

 • 64

  27 december 02:42 — 27 december 04:42

  Ändrad körväg på Linje 64. Skiftingehus trafikeras inte

  Indragen hållplats påverkar linjesträckningen. Hållplats Skiftingehus kommer inte trafikeras. Resande hänvisas till Skiftinge köpcentrum och Skiftinge centrum för på- och avstigning.

 • 162

  30 april 12:00 — 30 december 23:00

  Indragen hållplats Isaksdal riktning mot Coop Forum L 162

  Under tiden mellan 27 maj 2020 och tills vidare trafikeras inte hållplats Isaksdal i riktning mot Coop Forum på grund av vägarbete. Resande hänvisas till hlp Hjortensbergs Kyrka

 • 208

  27 juli 12:00 — 31 december 22:00

  Ändrad körväg 208 Svista lagerväg (Svista norra) 208 Eskilstuna - Kjula - Barva - Gubbklinten

  Nu trafikeras Svista lagerväg igen och alla resenärer hänvisas till ordinarie hållplats i riktning ner mot rondellen.

 • 3, 4

  19 maj 04:00 — 31 december 23:00

  Fristadstorgets Hållplats Å flyttad till Kyrkogatan (HPL Z)

  Hållplats Å är tillfälligt indragen och flyttas till hållplatsläge Z på Kyrkogatan. (Gäller linje 3 och 4 endast i riktning mot Hällby respektive Skogstorp.) Ändringen gäller tillsvidare.

 • 203, 208, 220, 230, 700, 701, 801, 820

  19 maj 04:00 — 31 december 23:00

  Fristadstorgets Avstigningshållplatsen för landsortslinjerna flyttas fram.

  Avstigningshållplatsen för landsortslinjerna på Kyrkogatan (HPL Z) flyttas fram ca 100 meter (efter korsningen med Nygatan).