Trafikinfo

Läget i busstrafiken

 • 1, 2, 162, 525, 554, 555, 561, 590, 655, 656, 660, 667, 759

  11 juni 06:00 — 29 juni 18:00

  Broarbeten på Repslagarbron i Nyköping

  Broarbeten kommer att genomföras på Repslagarbron (Repslagargatan mellan Hospitalsgatan/Forsgränd och Sankt Annegatan) under veckorna 24 - 26. Trafiken kommer att regleras med trafikljus då endast ett körfält är öppet för trafik. Detta kommer medföra förseningar för all busstrafik i Nyköping.

 • 802, 841

  29 maj 07:50 — 29 juni 18:00

  Hållplats Astrabacken i Södertälje tillfälligt flytttad

  Från och med den 29 maj och cirka en månad framåt är hållplats Astrabacken i riktning mot Södertälje C för linje 802 och 841 flyttad cirka 100 meter bakåt på grund av ett akut vägarbete. Vägarbetet medför att delar av Astrabacken endast kommer att ha ett körfält öppet

 • 551

  29 juni 17:00 — 29 juni 22:00

  Trosa stadslopp 29 juni 2018

  Årets upplaga av Trosa Stadslopp sker fredagen 29 juni mellan klockan 17 och 22 vilket innebär att Trosa centrum är avstängt för fordonstrafik. Samtliga busslinjer som trafikerar Trosa får hållplatsen Stensundsvägen som avgångs- och sluthållplats. Hållplatserna Trosa Hamn, Östermalmsvägen och Trosa centrum är tillfälligt indragna under stadsloppet.

 • 1, 3, 405, 406, 411, 414, 484, 490, 683, 700, 730, 780

  16 maj 00:01 — 01 juli 23:59

  Hållplats Rosenbusken i Katrineholm flyttad

  Från 16 maj är hållplats Rosenbusken tillfälligt flyttad till Margretehillsgatan. Förändringen gäller endast bussar från resecentrum, bussar till resecentrum stannar som vanligt vid den ordinarie hållplatsen. Orsaken är ett vägarbetet som beräknas pågå till slutet av juni men som kan komma att färdigställas tidigare.

 • 4, 30, 31

  13 juni 04:00 — 02 juli 23:59

  Hållplats Mälarsjukhuset läge A och B tillfälligt indragna

  Läge A och B vid Mälarsjukhusets huvudentré trafikeras inte från och med den 13 juni till och med den 2 juli. Hållplatsläge C används under denna tid som tillfällig hållplats för linjerna 4 och 31. Linje 30 angör hållplatsläge D.

 • 1, 2, 3, 220, 301, 303, 325, 332, 333, 337, 631, 820, 841

  11 juni 07:00 — 06 juli 16:00

  Gång- och cykelbana byggs utefter Rådmansgatan i Strängnäs

  Under perioden 11 juni - 6 juli byggs det gång- och cykelbanor på bägge sidor om Rådmansgatan mellan Sörgärdstorget och cirkulationsplatsen med Bondegatan/Södertäljevägen. Under byggnationen kommer Rådmansgatan vara helt avstäng för fordonstrafik med undantag av linjetrafik med buss. Det innebär att bussarna kommer att kunna köra i en fil som är öppen för båda riktningar.

 • 1, 2, 3, 162, 525, 554, 555

  25 juni 06:00 — 13 juli 18:00

  Beläggningsarbeten i Nyköping vecka 26-28

  Mellan 25 juni och 13 juli pågår beläggningsarbeten på delar av Lennings väg, Repslagargatan och Östra Rundgatan. Fräsning kommer att genomföras under tisdag och onsdag vecka 26, sedan sker justeringsarbeten och asfaltering under veckorna 26-28. Under perioden finns risk för förseningar för busstrafiken. Gäller linje: 1 Harg - Bryngelstorp 2 Brandkärr - Arnö 3 Brandholmen- Bussterminalen 162 Nyckelringen 525 Nyköping - Björnlunda 554 Nyköping - Studsvik 555 Nyköping - Tystberga

 • 337, 430, 479, 700, 701, 801

  27 juli 12:00 — 29 juli 20:00

  Risk för förseningar linje 337, 430, 479, 700, 701 och 801 (Malma Marken)

  Med anledning av att Malma Marken arrangeras från fredagen den 27 juli kl 14:00 till söndagen den 29 juli kl 18:00 väntas många besökande till Malmköping. Detta innebär att busstrafiken kan drabbas av förseningar. Risken för förseningar gäller linje 701 och 801 mellan Eskilstuna och Nyköping via Malmköping, linje 700, linje 430 mellan Flen och Malmköping, linje 337 mellan Strängnäs och Malmköping samt linje 479 mellan Malmköping och Hälleforsnäs. Vissa gator i Malmköping är under evenemanget avstängda för biltrafik och även busstrafiken kan få en omlagd körväg i Malmköping (mer information kommer senare). Om du har en viktig tid att passa (exempelvis en tåganslutning) så kan det vara bra att om möjligt ta en tidigare tur eller att överväga en alternativ resväg.

 • 1, 2, 3, 405, 406, 411, 414, 483, 484, 490, 683, 700, 730, 765, 780

  07 augusti 16:30 — 07 augusti 21:00

  Eventuell ändrad linjesträckning och risk för förseningar (KK-joggen)

  Med anledning av att KK-joggen i Katrineholm arrangeras under seneftermiddagen och kvällen tisdagen den 7 augusti väntas många besökande till Katrineholm. Detta innebär att busstrafiken kan drabbas av förseningar. I samband med evenemanget är vissa gator i centrala Katrineholm avstängda för trafik vilket innebär att flera av busslinjerna kan få tillfälligt ändrade linjesträckningar (mer information kommer senare). Om du har en viktig tid att passa (exempelvis en tåganslutning) så kan det vara bra att om möjligt ta en tidigare tur eller att överväga en alternativ resväg.

 • 1

  18 juni 00:01 — 12 augusti 23:59

  Ombyggnation av hållplats Upplandsgatan i Katrineholm

  Katrineholms kommun planerar en ombyggnation av hållplats Upplandsgatan på Västgötagatan under sommaren. Syftet med ombyggnationen är att förbättra trafiksituationen och hållplatsens standard. Detta kan komma att påverka tillgängligheten vid hållplatsen under byggtiden. En närbelägen provisorisk ersättningshållplats kan behöva anordnas under byggtiden.

 • 404, 676

  01 juni 00:01 — 31 augusti 23:59

  Trafiken mellan Läppe och Vingåker förändras den 16 juni (linje 404, 676, 722)

  Länstrafiken Örebro upphör efter den 15 juni att trafikera med linje 722 mellan Läppe och Vingåker och trafiken förändras även mellan Läppe och Odensbacken. Trafiken utökas med anledning av detta med linje 404 mellan Läppe och Vingåker från den 16 juni och från den 15 augusti även med linje 676. För ytterligare information om linje 722, kontakta Länstrafiken Örebro.

 • 2, 6, 8, 9, 29, 65, 66, 414

  02 maj 04:00 — 31 augusti 23:59

  Ändrad körväg – tillfällig hållplats Gillbergaplan

  På grund av grävarbete är ett körfält på Tegelbruksgatan avstängt från och med onsdagen den 2 maj. Trafik i norrgående riktning (mot centrum) leds om via Brunskogsgatan där en tillfällig hållplats finns. I riktning från centrum är hållplatsen flyttad till refugen på Tegelbruksgatan.

 • 6

  28 augusti 04:00 — 31 augusti 23:59

  V. Storgatan avstängd - ändrad körväg linje 6

  Västra Storgatan, i höjd med vaktkuren vid Munktellstaden, är avstängd. Detta innebär ändrad körväg för linje 6 och att hållplatserna Munktellstaden och Norra Hamn inte trafikeras. En tillfällig hållplats finns på Rinmansgatan i höjd med Nordwallsgatan.

 • 1, 2, 3

  13 oktober 00:01 — 13 oktober 23:59

  Ändrad linjesträckning och risk för förseningar (Strängnäs Höstmarknad)

  Med anledning av att Strängnäs Höstmarknad arrangeras lördagen den 13 oktober väntas många besökande till Strängnäs. Detta innebär att busstrafiken kan drabbas av förseningar. Risken för förseningar gäller främst stadstrafikens linje 1 och 3 som trafikerar via Stora Torget men även stadstrafikens linje 2 kan komma att påverkas av vissa förseningar. I samband med marknaden är vissa gator runt Stora Torget i Strängnäs avstängda för biltrafik och detta innebär att även stadstrafikens linje 1 och 3 får delvis ändrad linjesträckning (mer information kommer senare). Om du har en viktig tid att passa (exempelvis en tåganslutning) så kan det vara bra att om möjligt ta en tidigare tur eller att överväga en alternativ resväg.

 • 161

  18 april 14:27 — 01 november 18:00

  Ändrad körväg för linje 161 Nyckelpigan, Nyköping

  Öa Kvarngatan är enkelriktad mot Ringvägen pga byggnadsarbeten från och med idag till och med 1 november 2018. Linje 161 Nyckelpigan i riktning från hållplats Spinnarvägen mot hållplats Öa Kvarngatan får ny körväg via Krokvägen och Stackebergsgatan (Östra Bergen). Inga förändringar när det gäller angöring av hållplatser.