Trafikinfo

Läget i busstrafiken

 • 303, 304, 635, 636

  10 oktober 13:12 — 10 oktober 15:12

  Risk för försening på grund av beläggningsarbete

  På grund av beläggningsarbete på väg 980 från Vannesta till Stallarholmsbron kan förseningar uppstå. Trafiken regleras med vakt och trafikljus.

 • 203

  30 september 06:00 — 24 oktober 18:00

  UPPDATERAT Ändrad körväg för linje 203

  Med anledning av ett vägarbete är Hammarbyvägen vid korsningen Hammarbyvägen/Mälarvägen avstängd från och med måndagen den 30 september och tre veckor framåt. Detta innebär att linje 203 får ändrad körväg och att hållplatsen Hammarby vsk på Hammarbyvägen tillfälligt dras in. Resenärer hänvisas till hållplatslägena för Hammarby vsk som finns på Mälarvägen. Förseningar kan uppstå. Linje 203 återgår till ordinarie körväg den 25 oktober.

 • 3, 7, 8, 701, 801

  21 oktober 04:00 — 25 oktober 23:59

  Risk för försening på grund av grävarbete

  Med anledning av ett grävarbete på Sveavägen i Eskilstuna som pågår från och med måndagen den 21 oktober till och med fredagen den 25 oktober kan förseningar uppstå.

 • 615, 715

  09 augusti 13:55 — 31 oktober 23:59

  Begränsad framkomlighet och tillfälliga hållplatser på Frösängsvägen i Oxelösund

  Från och med nu och ca 3 månader framåt pågår vägarbeten på Frösängsvägen i Oxelösund. Hållplatserna Övre och Nedre Frösäng kommer tidvis ha en tillfällig placering ca 50 meter från sina ordinarie lägen. Begränsad framkomlighet kan leda till förlängd restid.

 • 160

  11 september 00:59 — 01 november 23:59

  Kabelarbete på Industrigatan i Nyköping

  Under arbetet kommer korsningen Krukmakargatan/Industrigatan och Industrigatan vara avstängd för trafik. Hållplats Guldsmedsgatan och Industrigatan kommer inte att trafikeras. Resenärer hänvisas till hållplats Liljas väg eller Gripenskolan.

 • 4, 24, 30, 31, 208, 220, 820

  18 september 07:00 — 18 november 17:15

  Avstängningar vid Mälarsjukhuset pga. sprängningsarbete

  Med start den 18 september och två månader framåt kommer det genomföras sprängningar vid Mälarsjukhuset. Sprängningarna kommer att ske måndag till fredag klockan: 07.00-07.15, 12.00-12.15 och 17.00-17.15. Kungsvägen kommer vara avstängd för biltrafik, cyklister och gående under tiden sprängningen pågår. Förseningar är att vänta.

 • 401, 402, 672, 730

  26 augusti 17:24 — 30 november 23:59

  Ändrad körväg och tillfälligt indragen hållplats i Vingåker

  Arbetet med utbyte av vatten och avloppsledningar åt Sörmlandsvatten på Jägaregatan i Vingåker mellan Bergsgatan och Villagatan påverkar körsträcka för linje 401, 402,672 och 730. Hållplats Tegelgatan och Humlegatan indragna för linje 401,402,672 och 730 resenärer hänvisas till hållplats Vikingavägen.

 • 2, 3, 325, 631

  26 november 00:01 — 01 december 00:01

  Hållplats Eldsundsviken i Strängnäs tillfälligt flyttad

  Med anledning av ett byggarbete är hållplats Eldsundsviken i Strängnäs tillfälligt flyttad till ett nytt läge på Regementsgatan ca 200 meter bort i riktning mot centrum. Förändringen gäller från och med måndagen den 26 november.

 • 759

  04 november 00:01 — 14 december 23:59

  Ändrad avgångstid och körväg för morgonturer Gnesta-Nyköping

  Från och med 4 november avgår båda skolturerna mot Nyköping samtidigt från Gnesta Bstn 7.20. Båda bussarna fortsätter ända till hållplats Gripenskolan. En tur har tidigarelagts och en tur har förlängts för att ge bättre möjligheter till en jämnare fördelning av tillgängliga sittplatser och därmed minska trängseln ombord på bussarna.

 • 590

  04 november 00:00 — 14 december 23:59

  Ändrad avgångstid och körväg för morgontur Björkvik-Nyköping

  Från och med 4 november avgår bussen 7.14 istället för 7.10 från Björkvik och fortsätter ända till hållplats Lennings väg i Nyköping (Tessinområdet) via Hamnen. Turen har senarelagts och förlängts för att minska trängseln ombord på bussarna från Jönåker mot Nyköping .

 • 715

  18 december 13:01 — 20 november 18:00

  Ordinarie körväg för linje 715 och 615 i Oxelösund

  Oxelösunds kommun bygger en ny skola. Båggatan är avstängd för biltrafik mellan Höjdgatan och Folkegatan/Fredsgatan under den två år långa byggtiden. Från och med idag är det dock öppet genom byggarbetsplatsen för busstrafik. Det kommer att vara trångt och finnas byggtrafik i byggarbetsplatsområdet. Bussar ska framföras med stor försiktighet förbi bygget och särskild hänsyn ska tas till cyklister som vant sig vid att inga bilar kör här.