Trafikinfo

Läget i busstrafiken

 • 551, 553, 605

  15 november 04:00 — 10 december 23:00

  Ändrad körväg i Trosa indragna hållplatser

  Vi har ändrat körvägen för linjer 551, 553, 605 på grund av begränsad framkomlighet längs linjen. Bussen stannar inte på hållplats: Teologen, Tomtaklint, Trosa Vårdcentral i bägge riktningar.

 • 550, 551, 552, 554, 605, 710, 802, 803, 805

  08 november 04:00 — 10 december 23:00

  Hållplats Vagnhärad station byggs om

  Hållplats Vagnhärad station mot Trosa har blivit blockerad och bussen kan inte stanna. Tillfällig hållplats finns på andra sidan vid järnvägen.

 • 551, 553, 605

  05 oktober 14:29 — 10 december 23:00

  Vägarbete i Trosa på Verktygsgatan indragen hållplats Teologen

  Försening på grund av begränsad framkomlighet längs linjen. Bussen stannar inte på hållplats Teologen.

 • 481

  15 november 16:47 — 11 december 23:59

  Ny tidtabell med avgång från Kronfågel

  OBS! Linje 481: Nya avgångstider från Kronfågel, 16:10 samt 24:00. Avgångarna 16:50 samt 01:55 från Kronfågel mot Katrineholm upphör

 • 64

  27 december 02:42 — 12 december 04:42

  Eskilstuna Ändrad körväg på Linje 64. Skiftingehus trafikeras inte

  Indragen hållplats påverkar linjesträckningen. Hållplats Skiftingehus kommer inte trafikeras. Resande hänvisas till Skiftinge köpcentrum och Skiftinge centrum för på- och avstigning.

 • 401, 402, 672, 730

  25 oktober 04:00 — 24 december 23:00

  Försening i Vingåker omlagdkörväg

  Försening och omlagdkörväg på grund av vägarbete i Vingåker alla hållplatser trafikeras L-401, 402, 472, 730. Se var bussen befinner sig i realtid i vår app.

 • 208

  27 juli 12:00 — 31 december 22:00

  Ändrad körväg 208 Svista lagerväg (Svista norra) 208 Eskilstuna - Kjula - Barva - Gubbklinten

  Nu trafikeras Svista lagerväg igen och alla resenärer hänvisas till ordinarie hållplats i riktning ner mot rondellen.

 • 2

  08 november 05:00 — 31 december 23:00

  Ändrad körväg L-2 i Katrineholm indragna hållplatser

  Vi har ändrat körvägen för L-2 i Katrineholm på grund av begränsad framkomlighet längs linjen. Bussen stannar inte på hållplatser: Stensättersgatan, Norrlängtan, Skolgatan, Kyrkogatan, Gersnäsgatan, samt Järnvägsparken

 • 7

  06 juli 08:08 — 31 december 23:00

  Indragen hållplats Demofältet

  Ordinarie Hållplats Demofältet trafikeras inte från och med Tisdag 6/7 på grund av Grävarbete Resande hänvisas till Demofältets gamla hållplats vid huvudentrén

 • 3, 4

  19 maj 04:00 — 31 december 23:00

  Eskilstuna Fristadstorgets Hållplats Å flyttad till Kyrkogatan (HPL Z)

  Hållplats Å är tillfälligt indragen och flyttas till hållplatsläge Z på Kyrkogatan. (Gäller linje 3 och 4 endast i riktning mot Hällby respektive Skogstorp.) Ändringen gäller tillsvidare.

 • 203, 208, 220, 230, 700, 701, 801, 820

  19 maj 04:00 — 31 december 23:00

  Eskilstuna Fristadstorgets Avstigningshållplatsen för landsortslinjerna flyttas fram.

  Avstigningshållplatsen för landsortslinjerna på Kyrkogatan (HPL Z) flyttas fram ca 100 meter (efter korsningen med Nygatan).

 • 7

  12 december 04:00 — 10 december 23:59

  Nytt hållplatsläge Fristadstorget för linje 7

  Från och med söndagen den 12 december får linje 7 i riktning mot Folkesta ett nytt hållplatsläge på hållplats Fristadstorget. Det nya läget heter Å och är placerat utanför Polishuset på Nygatan.