Trafikinfo

Buss
Tåg

Läget i busstrafiken

 • 1,

  22 februari 15:40 — 23 februari 23:59

  Avstängingen av Smålandsvägen är borttagen

  Hållplatserna Platensvägen, Oppeby Torg och Sturevägen kan åter angöras.

 • 1

  24 februari 08:00 — 25 februari 17:00

  NM i undervattensrugby, Katrineholm

  I simhallen sker det NM i undervattensrugby under helgen. Kan komma stort antal besökare vilket kan medföra vissa framkomlighetsproblem till / från stadslinjens hållplats varvid förseningar kan uppstå på turer.

 • 2

  08 februari 14:07 — 28 februari 16:07

  Framkomlighetssvårigheter på Nyängsgatan i Katrineholm

  Linje 2 har problem att ta sig fram på Nyängsgatan. Tillfällig körväg är Bondegatan - Bryggaregatan - Stensättersgatan - osv. Hållplatsen Bryggaregatan indras tillfälligt. Linjen återgår till ordinarie sträckning när Nyängsgatan är framkomlig med buss.

 • 03 januari 03:00 — 28 februari 23:00

  Fiberdragning.

  Väg 56 mellan Äs och Katrineholm Norra, i riktning mot Norrköping. Lednings/telearb. Schakt, plöjning och gropar för fiber. Hjälmaresund till Katrineholm. Trafik kan komma att regleras med signal/lots/vakt. Detta kan medföra förseningar på linjen.

 • 28 augusti 17:32 — 28 februari 23:59

  V. Storgatan i Eskilstuna avstängd fr.o.m. 28/8 - ändrad körväg linje 6

  Från och med måndagen den 28 augusti är Västra Storgatan, i höjd med vaktkuren vid Munktellstaden, avstängd. Detta innebär en tillfälligt ändrad körväg för linje 6 och att hållplatserna Munktellstaden och Norra hamn inte trafikeras. En tillfällig hållplats finns på Rinmansgatan i höjd med Nordwallsgatan.

 • , , , , , , 1, ,

  01 mars 10:00 — 01 mars 15:00

  Rekryteringsmässa i Duveholmshallen, Katrineholm

  Arbetsförmedlingen kommer att anordna en rekryteringsmässa Torsdagen den 1 mars i Duveholmshallen mellan klockan 10 - 15. Trafikköer kan uppstå till p-platser vilket innebär att förseningar kan uppstå för linjetrafiken. Sörmlandstrafiken har framför önskemål på trafikvärdar som stöttar linjetrafikens framkomlighet under mässan.

 • ,

  01 februari 18:15 — 04 mars 23:59

  Väg 800 förbi Broby i Sättersta stängs av.

  På grund av översvämning kommer väg 800 förbi Broby i Sättersta att stängas av från och med 18.15 1/2 och framåt. Okänt när avstängning kommer att hävas. Linje 555 och 710 kommer inte att kunna trafikera sträckan mellan Sättersta och Lästringe trfpl så länge avstängningen pågår. Bussarna leds om via E4 och kommer att trafikera en rundslinga via Tystberga och Hammarbyvreten med stora förseningar som följd. Boende längs väg 800 mellan Sättersta och Lästringe trfpl uppmanas att ta sig till hållplats Sättersta på vägen mot Tystberga och Lästringe trfpl. Alternativt till Lästringe kyrka för resa med linje 557 mot Tystberga och Nyköping.

 • , , , , 3, ,

  07 februari 08:01 — 25 mars 16:00

  Ändrad linjesträckning på grund av gatuarbete på Drottninggatan i Katrineholm

  På grund av gatuarbete är det begränsad framkomlighet i cirkulationsplatsen Läroverksgatan/Linnévägen/Drottninggatan vilket innebär att hållplatsen Järvenskolorna ( f d Tallåsskolan) indras. Arbetet beräknas pågå fram till och med vecka 13. Samtidigt förändras linjesträckningarna tillfälligt på linjerna 3, 406, 411, 414, 483, 484, 490 att köra via Vingåkersvägen. Närmsta hållplats är Rosenbusken.

 • 09 oktober 06:30 — 31 maj 16:00

  Östra Kvarngatan i Nyköping är avstängd

  Från och med 9 oktober 2017 till och med 31 maj 2018 kommer Östra Kvarngatan mellan Östra Kvarngatan och Ringvägen vara avstängd måndagar, tisdagar och torsdagar dagtid på grund av byggnation. Under denna period kommer linje 161 Nyckelpigan att köra en omväg via Östra Bergen alla dagar på grund av avstängningen och trängsel vid byggnadsplatsen.

 • , , , , , , ,

  15 februari 04:00 — 17 juni 23:59

  Hållplats Gillbergaplan trafikeras fr.o.m. 15 februari

  Från och med den 15 februari är Tegelbruksgatan åter öppen för trafik. Detta innebär att hållplatserna Järntorget och Gillbergaplan återigen trafikeras.

 • , , , , , , ,

  15 februari 04:00 — 17 juni 23:59

  Hållplats Järntorget trafikeras fr.o.m. 15 februari

  Från och med torsdagen den 15 februari är Tegelbruksgatan åter öppen för trafik. Detta innebär att hållplatserna Järntorget och Gillbergaplan återigen trafikeras.

 • , , , , ,

  15 februari 04:00 — 17 juni 23:59

  Hållplats Fritadstorget G och H trafikeras fr.o.m. 15 februari

  Från och med torsdagen den 15 februari är Tegelbruksgatan åter öppen för trafik. Detta innebär att hållplatserna Fristadstorget H och G trafikeras igen och att de tillfälliga hållplatserna på Kyrkogatan tas bort.

 • , ,

  05 februari 06:00 — 24 juni 07:30

  Ändrad avgångstid på Gnestapendeln

  På grund av en planeringsmiss i Gnesta där Gnestapendeln med avgång 06.25 och SJ-tåg hamnar i konflikt vilket orsakar en försening på pendeltåget samt en missad anslutning i Södertälje hamn som påföljd. MTR tillsammans med Trafikverket har beslutat att ändra avgången 06.25 på Gnestapendeln till 06.22. Preliminär ändring sker från 5 februari och gäller till och med 24 juni. Sörmlandstrafikens anslutande linjer 543, 589 och 759 ändras inte. Bedömningen är att under normalt vinterväglag hinner bussarna fram innan Gnestapendelns nya avgångstid.

 • , , , , , ,

  29 augusti 12:45 — 31 augusti 16:00

  Gatuarbete på Landsvägsgatan i Malmköping

  Med anledning av gatuarbete på Landsvägsgatan i Malmköping omleds fordonstrafiken via Malmahed, Landsvägsgatan - Järnvägsgatan - Kungsgatan - Tingsgatan - Landsvägsgatan - osv. Retur i omvänd ordning. Till och börja med angörs Malmköpings busstation som vanligt.

 • 18 april 14:27 — 01 november 18:00

  Ändrad körväg för linje 161 Nyckelpigan, Nyköping

  Öa Kvarngatan är enkelriktad mot Ringvägen pga byggnadsarbeten från och med idag till och med 1 november 2018. Linje 161 Nyckelpigan i riktning från hållplats Spinnarvägen mot hållplats Öa Kvarngatan får ny körväg via Krokvägen och Stackebergsgatan (Östra Bergen). Inga förändringar när det gäller angöring av hållplatser.