Resa över länsgränsen

Om du reser med våra bussar över länsgränsen gäller i vissa fall speciella regler.

Hävla

Till Hävla (linje 401, 411) gäller Sörmlandstrafikens taxa. Du kan också resa på Östgötatrafikens Skolkort och Periodkort inom Östergötlands län om du kan visa upp kort och kortinformationskvitto. Ett kortinformationskvitto visar vilken produkt kortet är laddat med, samt hur länge produkten är giltig. Kortinformationkvitto kan du be att få ombord på Sörmlandtrafikens bussar eller hos något av våra ombud

Krokek

Till Krokek (linje 564) gäller Sörmlandstrafikens taxa. Du kan också resa på Östgötatrafikens Skolkort från och med hållplats Kila kyrka till Krokek och Östgötatrafikens Periodkort från och med hållplats Stavsjö till Krokek, om du kan visa upp kort och kortinformationskvitto.

Enköping, Uppsala

För resa över länsgränsen (Linje 876) gäller Upplands Lokaltrafiks (UL) biljetter.
Strängnäs – Enköping och omvänt gäller Sörmlandstrafikens färdbevis.

På följande hållplatser gäller endast påstigning: Strängnäs station, Vasaskolan, Eskilstunavägen, Thomashallen, Mälarlunden, Skogsvägen, Kasernskogen och Kasgarn.

Sörmlandstrafikens periodbiljett valideras i handhållen enhet.
Det går ej att betala med Sörmlandstrafikens reskassa ombord på UL:s bussar

Södertälje, Vårdinge

Till Södertälje (linje  841 och 802) gäller Sörmlandstrafikens taxa.

Till Vårdinge (linje 551) gäller SL:s periodbiljetter och enkelbiljetter på papper/app på sträckan Gnesta-Vagnhärad och omvänt. För att kunna resa med SL:s periodbiljett måste resenären uppvisa SL-kortet tillsammans med ett kortinformationskvitto. 

SL:s periodbiljetter för 30 samt 7 dagar gäller på samtliga linjer i zon Gnesta. För att kunna resa med SL:s periodbiljett måste resenären uppvisa SL Access-kortet tillsammans med ett kortinformationskvitto där biljettens giltighetstid framgår.

Observera att SL:s reskassa inte är ett giltigt färdbevis på Sörmlandstrafikens
bussar, då vi saknar möjlighet att validera/visera dessa.

Tåg i Mälardalen

Ska du resa med SJ:s tåg eller kollektivtrafik i andra delar av Mälardalen kan du läsa mer om det på movingo.se.