Gå till innehållet

Nya tidtabeller från och med den 10 december

Publiceringsdatum
Söndagen den 10 december börjar våra nya tidtabeller att gälla. Glöm inte att söka i reseplaneraren på vår webb eller i appen för att se hur din resa påverkas.

Våra tidtabeller är under ständig utveckling och justeras varje år för att vara optimalt anpassade till rådande förutsättningar och möta upp mot aktuellt resebehov. Tidtabellerna tas fram i samverkan med Sörmlandstrafiken, kommunerna och de trafikföretag som utför trafiken. Det datum som gäller för årets tidtabellskifte är alltså söndagen den 10 december. Det är från och med detta datum som de nya tidtabellerna börjar gälla. Men redan från och med mitten av november kan du hitta de uppdaterade avgångstiderna i vår reseplanerare eller ladda ner de kommande tidtabellerna under menyn ”Ladda ner din tidtabell” på vår webb. Kontrollera att det står rätt giltighetsdatum uppe till höger på tidtabellen. 

Vi rekommenderar alla resenärer att i god tid före tidtabellskiftet kontrollera i reseplaneraren eller ladda ner tidtabellen för att se hur din resa påverkas efter tidtabellskiftet den 10 december. 

Nedan följer en sammanställning av de ändringar som genomförs sorterat per kommun.

Nyköping:  

 • Flextrafiken startar, läs mer här! 
 • I och med Flextrafikens start dras servicelinjerna 160, 161 och 162 in. Resenärer på dessa linjer hänvisas till Flextrafiken med 122 Flexplatser att välja på i centrala Nyköping. Sörmlandstrafikens vanliga biljetter gäller. Resan behöver bokas i förväg på 0771-22 40 00.  
 • Linje 667: ändrad linjesträckning på en morgontur för att tillgodose elevernas skoltider. 
 • Linje 801 (Eskilstuna – Nyköping): Samtliga avgångar till och från Eskilstuna resecentrum.  
 • Linje 701 (Eskilstuna – Nyköping): Samtliga avgångar till och från Eskilstuna resecentrum  
 • Linje 701 (Eskilstuna – Nyköping): Samtliga avgångar åker via Sparreholm. Förändringen för de tillkomna turerna blir att bussen kör via hållplats Nygatan i Sparreholm, linje 701 kommer inte att trafikera hållplats Åsen. 
 • Linje 525 (Nyköping – Gnesta): Ytterligare kvällsavgångar vardagar mellan Gnesta och Nyköping. Detta fortsätter enligt tidigare beslut från augusti 2023. 
 • Linje 760:  Minutsjustering för bättre passning till anslutande avgångar. 
 • Linje 765: Minutsjustering för bättre punktlighet. 

Eskilstuna:  

 • Linje 7: Fler arbetstidsanpassade turer via Demofältet. 
 • Linje 18: Utökning av turer till och från Västermo som är anpassade efter Westermos arbetstider. 
 • Linje 208: Utökas med en tur ca kl.18.10 från Eskilstuna till Kjula och en tur ca kl.18.35 från Kjula till Eskilstuna.
 • Linje 230: Två nya hållplatser tillkommer i ELP och befintliga hållplatser där byter namn. Dessutom utökad trafik, tidtabell mer anpassad efter arbetstider i Svista och Eskilstuna Logistikpark.
 • Linje 60 och 61: Nattstopp införs på dessa linjer.
 • Linje 801 (Eskilstuna – Nyköping): Samtliga avgångar kör till och från Eskilstuna resecentrum i stället för Kyrkogatan. 
 • Linje 701 (Eskilstuna – Nyköping): Samtliga avgångar kör till och från Eskilstuna resecentrum i stället för Kyrkogatan.
 • Linje 701 (Eskilstuna – Nyköping): Samtliga avgångar åker via Sparreholm.

Strängnäs: 

 • Linje 325 (Strängnäs – Vansö – Fogdö – Björsund): Första morgonturen Fogdö – Björsund förlängs till Strängnäs – Björsund, vilket ger en ny resmöjlighet ut mot Fogdö på tidig morgon. Dessutom tillkommer en ny kvällstur Strängnäs – Vansö – Strängnäs.
 • Linje 337 (Strängnäs – Länna – Malmköping): Linjen får en ny morgontur Strängnäs – Länna samt en ny eftermiddagstur Strängnäs – Länna – Strängnäs. 
 • Linje 637 (Västerlida – Länna – Åker – Läggesta – Mariefred): Linjen får ändrade ändhållplatser på väg 55 för bättre trafiksäkerhet. 

Oxelösund:

Inga förändringar. 

Trosa:

 • Inga nya förändringar. Däremot fortsätter de förändringar som genomfördes tidigare under året enligt nedan:    
 • Linje 605: Förstärkningstur mellan Vagnhärad och Nyköping på grund av reducerad tågtrafik.
 • Linje 605: De två morgonturerna från Trosa har samma körtid och körväg mellan Åda och Nyköping.
 • Linje 802: Samtliga turer kör via Södertälje Syd på grund av reducerad tågtrafik.
 • Linje 550: Nya kvällsavgångar mellan Trosa och Vagnhärad under fredagar och lördagar (sedan 18 augusti).
 • Linje 550 och 556: Mindre minutjusteringar för bättre tåganpassningar.  

Gnesta: 

 • Linje 512: Indragen trafik på grund av lågt resande.  
 • Linje 525 (Nyköping – Gnesta): Ytterligare kvällsavgångar vardagar mellan Gnesta och Nyköping. Detta fortsätter enligt tidigare beslut från augusti 2023. 

Flens kommun: 

 • Linje 415: Justering av avgångstider på några turer för bättre passning med buss och tåg, samt senareläggning av tur via vårdcentralen och Fjärilsvägen.  
 • Linje 430: Justering av avgångstider för bättre passning på några turer samt två nya turer.   
 • Linje 479: Minskat trafikeringsutbud under lov- och sommarperioden, annars samma utbud som tidigare. 
 • Linje 690: Ny linje som körs skoldagar mellan Malmköping – Dunker - Malmköping. En tur på morgon och tre turer eftermiddag. 
 • Linje 691: Två avgångar förlängs från Sparreholm till Baggetorp på eftermiddagarna. 
 • Linje 760: Minutsjustering för bättre passning till anslutande avgångar.
 • Linje 780: Minutjustering för bättre passning till anslutande avgångar.  

Katrineholm:

 • Linje 405: Nuvarande linje dras in. Linjen får ny linjesträckning: Katrineholm – Österåker – Läppe – Vingåker. 
 • Linje 406: Linjen förlängs och får utökad trafik mellan Katrineholm – Äsköping – Kalkbrottsvillorna.
 • Linje 765: Minutsjustering för bättre punktlighet. 
 • Linje 780: Minutjustering för bättre passning till anslutande avgångar. 

Vingåkers kommun: 

 • Linje 404: Dras in och ersätts delvis av linje 405 och delvis linje 676.  
 • Linje 405: Nuvarande linje dras in. Linjen får ny linjesträckning: Katrineholm – Österåker – Läppe – Vingåker. 
 • Linje 406: Linjen förlängs och får utökad trafik mellan Katrineholm – Äsköping – Kalkbrottsvillorna.
 • Linje 676: Får ny linjesträckning mellan Vingåker och Österåker via Vik i stället för via Läppe.