Gå till innehållet

Frågor och svar om förseningsersättning

Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande förseningsersättning.

Var ansöker jag om förseningsersättning?
Vårt önskemål är att du som kund inkommer med din reklamation av förseningen via Sörmlandstrafikens webbformulär. Har du ingen möjlighet att fylla i formuläret är du naturligtvis välkommen att kontakta Sörmlandstrafikens Kundservice på telefon 0771-22 40 00 så hjälper vi dig. 

När kan jag få ersättning?
Grundregeln är att du alltid har rätt till ersättning om förseningen är mer än 20 minuter. Villkoren innebär att du som resenär har rätt till ersättning på minst 50 procent av biljettpriset vid minst 20 minuters försening. Den procentuella ersättningen ökar sedan beroende på hur stor din försening är. För dig som reser med något av Sörmlandstrafikens periodkort gäller att beloppet som återbetalas baseras på ett genomsnitt av de antal resor som våra resenärer gör. 

Hur betalas min ersättning ut?
Förseningsersättning betalas ut genom insättning på ditt bankkonto. Vi använder oss av SUS (Swedbanks utbetalningssystem) för utbetalning till svenska bankkonton och på utbetalningsavier. Ditt personnummer används för att hämta uppgifter om konto eller utbetalningsadress. Du behöver ansluta dig till Swedbanks kontoregister för att snabbt och smidigt få pengarna utbetalda direkt till bankkonto. Om du inte är ansluten till registret skickas en utbetalningsavi till din folkbokföringsadress, vilket kan medföra en extra kostnad för dig som resenär.

Vad gäller om jag reser med tåg?
Om du åker med Sörmlandstrafikens resekort på tåg, likställs Sörmlandstrafikens förseningsersättning med respektive tågoperatörs förseningsersättning.

OBS! I dessa fall gör du din reklamation till Sörmlandstrafiken direkt och inte till tågoperatören - Sörmlandstrafiken handlägger ansökan. Ersättningen betalas sedan ut till av dig angivet konto.

Får jag ersättning för alternativt färdsätt?
Om du förväntas bli mer än 20 minuter försenad har du rätt att bli kompenserad för resa med alternativa färdmedel som privatbil eller taxi. Du måste själv bedöma om du ska välja alternativt färdsätt och reklamera resan i efterhand. Ersättning för privatbil/taxi kan inte kombineras med ersättning för resans pris.

Taxiresa ersätts med ett kontantbelopp motsvarande taxiresans faktiska kostnad. Ersättning för taxiresa är begränsad till max 1 435  kronor.

Resa med privatbil ersätts kontant eller i form av reskassa enligt Skatteverkets regler för skattefri ersättning och är begränsad till max 1 435 kronor.

Ersättning utgår endast för transportkostnaden och Sörmlandstrafiken ersätter exempelvis inte dricks eller andra kostnader.

Vad gäller kring originalkvitton?
Använder du webbformuläret eller ringer oss är det viktigt att skicka in dina kvitton, så att vi kan hantera ditt ärende så snabbt som möjligt. När du fyller i webbformuläret eller pratar med oss i telefon får du ett ärendenummer som du ska märka dina kvitton med.

Kvittona - märkta med ärendenumret - skickar du till adressen nedan. Du behöver inte sätta på ett frimärke, Sörmlandstrafiken står för portot: 

Sörmlandstrafiken
Svarpost
20759623
Rademachergatan 16
632 18 Eskilstuna

När ska anspråk göras?
För att få förseningsersättning ska resenärens reklamation av förseningen ha kommit in till Sörmlandstrafiken 60 dagar efter inträffad försening. Reklamation som inkommer efter 60 dagar prövas om det föreligger godtagbara skäl till varför reklamationen inte inkom tidigare.

Efter att din ansökan om ersättning kommit Sörmlandstrafiken fattar Sörmlandstrafiken ett beslut om ansökan ska beviljas. Eventuell ansökan om omprövning av detta beslut ska göras senast tre veckor efter att beslutet fattats.