Gå till innehållet

Så här läser du tidtabellen

Här får du lite hjälp på vägen om du tycker det är svårt och krångligt att läsa tidtabellen.
 • Linjenummer för den aktuella tidtabellen står högst upp till vänster i dokumentet. 
 • Start-/och slutstation för linjen angivet med hållplatsnamn följer till höger om linjenumret. 
 • Längst upp till höger i dokumentet anges tidtabellens giltighetsperiod.
 • I raden för dagar anges vilka veckodagar som den aktuella avgången körs. M-F betyder måndag till fredag. L betyder lördag och SoH betyder söndag och helgdag.
 • I raden för anmärkning visar vi om en avgångstid har en anmärkning kopplat till sig som påverkar hela avgången. Anmärkningen markeras alltid som en bokstav. 
 • Förklaring till anmärkningarna som kan finnas på linjen hittar du som fotnot under tabellen.
 • Längst till vänster listar vi alla hållplatser med fasta avgångstider uppifrån och ner. Från vänster till höger anger vi alla avgångstider från respektive hållplats. 
 • Tänk på att våra tidtabeller är beräknade cirkatider. Var gärna ute i god tid eller kolla exakt var din buss befinner sig i appen. 

Kryss och streck i tabellen

 • I tidtabellen för vissa linjer finns kryss och vertikala streck angivna istället för avgångstider. Detta innebär:
 • X = bussen trafikerar hållplatsen, men har ingen fast avgångstid.
 • I = bussen trafikerar inte hållplatsen på denna avgång.
 • Y = turen körs endast storhelger.

Exempel på fotnoter som omfattar hela avgången

 • S) Avgången går bara kommunala grundskolors läsdagar
 • E) Avgången är express och stannar endast på angivna hållplatser
 • K) Körs endast under sommarperioden (12 juni - 13 augusti)
 • V) Körs EJ under sommarperioden (12 juni - 13 augusti)

Fotnoter som gäller på enskilda hållplatser

 • p = stopp endast för påstigande resenärer
 • a = stopp endast för avstigande resenärer

Linje 876 trafikeras av Upplands Lokaltrafik (UL). För frågor gällande deras trafik, kontakta deras kundservice på tel. 0771-14 14 14 eller besök ul.se.