Gå till innehållet
Linjenätet i Sörmland är uppdelat i åtta zoner. Att resa i en zon kostar lika mycket oavsett var eller hur långt inom zonen resan går.

Sörmland består av åtta  taxezoner som i regel motsvarar kommungränser. Undantaget är Katrineholm och Vingåker samt Nyköping och Oxelösund som slås samman till vardera en zon.

Produkten 30 dagar-län som gäller i alla zoner.  Denna produkt passar dig som vill resa obegränsat utan att tänka på zoner eller hur mycket varje enskild resa kostar. 

En karta över Sörmland som visar Sörmlandstrafikens zonindelning. En kommun är en zon, undantaget Katrineholm/Vingåker och Nyköping/Oxelösund som slagits ihop.