Gå till innehållet

Linjenätet i Sörmland är uppdelat i åtta zoner. Att resa i en zon kostar lika mycket oavsett var eller hur långt inom zonen resan går.

Sörmland består av åtta  taxezoner som i regel motsvarar kommungränser. Undantaget är Katrineholm och Vingåker samt Nyköping och Oxelösund som slås samman till vardera en zon.

Produkten 30 dagar-län som gäller i alla zoner.  Denna produkt passar dig som vill resa obegränsat utan att tänka på zoner eller hur mycket varje enskild resa kostar. 

Notera att SL:s periodbiljetter för sju- respektive 30 dagar gäller på samtliga linjer i zon Gnesta. Resenär måste då uppvisa kvitto tillsammans med SL-kortet. Kvittot får resenären från SL-ombud. 

En karta över Sörmland som visar Sörmlandstrafikens zonindelning. En kommun är en zon, undantaget Katrineholm/Vingåker och Nyköping/Oxelösund som slagits ihop.