Gå till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att Sörmlandstrafikens webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Nuvarande version av Sörmlandstrafiken.se är kravställd för att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatsen lanserades i november 2022 och har i allt väsentligt tagits fram för att möta upp mot gällande krav enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.   

Nedan beskriver vi undantagsområden som ännu inte når upp till tillgänglighetskraven. Här hittar du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns videoklipp som inte är syntolkade.
 • Vi stävar efter att alla våra bilder ska ha alternativa texter, men det saknas på ett fåtal bilder. Det finns också fall där vår alternativa text till en bild inte ger tillräckligt med information.
 • Det finns ett fåtal bilder på webbplatsen som innehåller texter.

I april 2024 har vi korrigerat menystrukturen på identifierade sidor där det tidigare funnits brister. Vi har också kortat ner alttext för bilder i de fall där den tidigare har varit för lång.

I maj 2024 har vi korrigerat en tidigare brist genom att uppdatera relaternade länkar till H2-rubriker. 

Du kan kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. E-post: webbsupport@regionsormland.se
Du kan också kontakta vår kundservice på telefon 0771-22 40 00.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Appen Serviceresor Sörmland

Vi har testat appen Serviceresor utifrån tillgänglighetskraven med verktyget Wave som är ett av de verktygen som rekommenderas av branschledande experter. Testet visade inga kritiska brister, däremot några mindre fel enligt nedan:

Vid översiktsvyn:

 • Dålig kontrast i vit mot grön vid pratbubblan uppe till höger. 
 • Ingen alt-text vid loggan uppe till vänster. Ska helst stå i koden att det är ”icke-bärande information”.

Vid vyn bokning: 

 • För låg kontrast vid underrubrikerna för huvudrubriken ”tid” (grå bakgrund mot svart text).
 • Tomma H2-rubriker ovanför bokningsblocket.

Vid vyn inställningar: 

 • Etikett saknas på samtliga formulär.
 • För låg kontrast på texten email och telefonnummer i formuläret.

Vid vyn adresser:

 • Här finns flera brister i Google-kartan. Denna är en extern lösning som vi inte har möjlighet att påverka. 

Vid vyn kontakt:

 • Här finns flera brister i Google-kartan. Denna är en extern lösning som vi inte har möjlighet att påverka.
 • För dålig kontrast med den gråa texten i fältet för kontaktuppgifter.

Texten uppdaterad 2024-05-07