Gå till innehållet

Skolkort/elevkort

För dig som är skolelev finns skolkort eller elevkort som delas ut av din skola utifrån olika villkor beroende på vilken kommun du är folkbokförd i.

I Eskilstuna kommun delar kommunen ut produkten elevkort. Den gäller för fyra resor per dag inklusive helger. Gäller alla lov utom sommarlovet. 

Övriga kommuner har produkten skolkort. Denna produkt får man ansöka om och kommunen beviljar efter det behov som resenären har. Produkten gäller för tre resor per dag och inte på helger. Gäller alla kortare lov men inte sommarlov eller jullov. 

Notera att varken skolkort eller elevkort gäller för nattrafik!