Gå till innehållet

Sjukresa

När du är sjuk och behöver resa till sjukvården har du i vissa fall rätt att få ersättning för del av din reskostnad. Din hälsa avgör vilken typ av resa som är aktuell för just dig.

Vem har rätt till sjukresa med servicefordon?

Det är vårdpersonalen som bedömer om du har medicinska skäl som kräver resa med servicefordon. När de gör den bedömningen ser de till ditt samlade hälsotillstånd.

Du som har färdtjänst har alltid rätt till sjukresa till vårdenheter och tandvård inom Region Sörmland.

Reglerna för sjukresor gäller alla som bor och är folkbokförda i Region Sörmland och är svenska medborgare, eller som är medborgare i ett land som har konvention med Sverige. Reglerna gäller även för asylsökande, papperslösa och gömda.

Tänk på att:

  • Det är du som patient som har ett eget ansvar att ta dig till och från vården.
  • Du kan ha medicinskt skäl att åka sjukresa till vården men inte därifrån,
    eller tvärtom, beroende på om ditt hälsotillstånd förändrats.
  • Avsaknad av kollektivtrafik är inte ett medicinskt skäl till sjukresa.
  • Resan beviljas endast från folkbokföringsadressen eller korttidsboende.

Hur beställer jag en sjukresa med servicefordon?

För att kunna boka sjukresa med servicefordon behöver du som patient ett intyg av den vårdmottagning som du ska besöka. Om det är utanför regionen behöver du ett intyg från den vårdmottagning som har skickat remissen.

När intyget finns registrerat kan du ringa till Sörmlandstrafikens servicecenter på telefon 020-44 40 00 och boka din resa.

Du kan beställa och avboka din resa dygnet runt.

Mer info om sjukresor i Sörmland hittar du på 1177:s webbplats här!