Gå till innehållet

Prisöversikt

Här sammanställer vi alla våra biljettpriser. Samtliga priser gäller från och med den 12 december 2022.

Enkelbiljetter:

Enkelbiljett förköp via app eller reskassa, vuxen:
En zon: 30 kr
Två zoner: 60 kr 
Län: 90 kr

Enkelbiljett ombordköp, vuxen:
En zon: 35 kr 
Två zoner: 70 kr
Län: 105 kr

Enkelbiljett förköp via app eller reskassa, ungdom/student:
En zon: 20 kr
Två zoner: 40 kr
Län: 60 kr

Enkelbiljett ombordköp, ungdom/student:
En zon: 24 kr 
Två zoner: 48 kr
Län: 72 kr

Periodbiljetter:

30-dagar, vuxen
En zon: 630 kr
Län: 1 000 kr

30 dagar, ungdom/student
En zon: 420 kr
Län: 660 kr

30 dagar, lågtrafik
En zon: 260 kr

Sommarlovskort
570 kr

Årskort
En zon: 6 300 kr
Län: 10 000 kr

Dygnsbiljetter:

24 timmar, en zon: 70 kr
24 timmar, län: 210 kr
24 timmar, en zon, ungdom/student: 45 kr
24 timmar, län, ungdom/student: 140 kr

72 timmar, en zon: 135 kr
72 timmar, län: 320 kr
72 timmar, en zon, ungdom/student: 90 kr
72 timmar, län, ungdom/student: 210 kr

Familjebiljett, 24 timmar, en zon: 140 kr
Familjebiljett, 24 timmar, län: 340 kr
Familjebiljett, 72 timmar, en zon: 270 kr
Familjebiljett, 72 timmar, län: 510 kr

Samma information finns också i PDF:en som du kan ladda ner via länken här!