Gå till innehållet

Prisöversikt

Här sammanställer vi alla våra biljettpriser. Samtliga priser gäller från och med den 10 december 2023.

Enkelbiljetter:

Enkelbiljett, vuxen:
En zon: 33 kr
Två zoner: 66 kr 
Län: 99 kr

Enkelbiljett, ungdom/student:
En zon: 22 kr
Två zoner: 44 kr
Län: 66 kr

Periodbiljetter:

30-dagar, vuxen
En zon: 660 kr
Län: 1 040 kr

30 dagar, ungdom/student
En zon: 440 kr
Län: 690 kr

30 dagar, lågtrafik
En zon: 270 kr

Årskort
En zon: 6 600 kr
Län: 10 400 kr

Dygnsbiljetter:

24 timmar, en zon: 70 kr
24 timmar, län: 210 kr
24 timmar, en zon, ungdom/student: 45 kr
24 timmar, län, ungdom/student: 140 kr

72 timmar, en zon: 135 kr
72 timmar, län: 320 kr
72 timmar, en zon, ungdom/student: 90 kr
72 timmar, län, ungdom/student: 210 kr

Familjebiljett, 24 timmar, en zon: 140 kr
Familjebiljett, 24 timmar, län: 340 kr
Familjebiljett, 72 timmar, en zon: 270 kr
Familjebiljett, 72 timmar, län: 510 kr

Samma information finns också i PDF:en som du kan ladda ner via länken här!