Gå till innehållet

Serviceresor

Den särskilda kollektivtrafiken är en tjänst för dig som bor i länet och inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Boka serviceresa: 020-44 40 00

Sjukresa kan du beställa om du av medicinska skäl inte kan resa på egen hand till sjukvård, tandvård eller remitterad behandling. Denna bedömning görs alltid av vårdande personal som utfärdar intyg.   

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter funktionshindrades behov. Om du har funktionshinder som gör det svårt att förflytta dig själv eller att åka med allmänna kollektivtrafiken kan du ha rätt till färdtjänst. Detta beviljas av den kommun där du är folkbokförd. Brister i den allmänna kollektivtrafiken innebär inte rätt till färdtjänst.

Dagen efter din resa kan du bli uppringd för att delta i en kvalitetsundersökning. Det är vår leverantör Ipsos som genomför undersökningen och de ringer från telefonnummer 0611-34 42 00. Vi vill gärna ha dina åsikter för att kunna utveckla trafiken med dig som resenär i fokus. Undersökningen tar bara ett par minuter. Tack till dig som deltar!

Se gära filmen där vår maskot Busse visar hur en sjukresa fungerar. Du hittar den via länken här!

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter funktionshindrades behov.

Sjukresor

Sjukresa kan du beställa om du ska resa till sjukvård, tandvård eller remitterad behandling.

Skolskjuts

Här hittar du mer info om vad som gäller kring skolskjuts som varje kommun erbjuder enligt givna villkor. 

Appen serviceresor

För dig som reser med färdtjänst eller sjukresa finns appen Serviceresor. 

Senaste nytt

Här samlar vi alla nyheter som berör dig som reser med färdtjänst, sjukresor eller skolskjuts.

Kontakta serviceresor

Här hittar du information om hur du kan komma i kontakt med serviceresor!