Gå till innehållet

Vett och etikett på bussen

För allas trivsel är det viktigt att visa hänsyn och respekt för dina medresenärer. Här ser du var som gäller i form av vett och etikett på bussen.

Vi har alla ett ansvar i att skapa en trivsam miljö på bussen. Vi ber därför att du som resenär tänker på följande:

  • Tips! Gör dig gärna väl synlig när bussen kommer och ge tydligt tecken till bussföraren så att denne ser att du vill åka med. Använd gärna reflex när det är mörkt.
  • När två bussar stannar samtidigt vid en hållplats kommer inte den bakre bussen att köra fram och stanna igen. Påstigning sker där den stannar först. Stannar tre bussar vid en hållplats ska den tredje vänta på att de två första kört iväg. Sen ska den tredje bussen köra fram till hållplatsen för påstigning.
  • Gå gärna längre bak i bussen. När det är många resenärer på bussen är det viktigt att visa extra hänsyn. Speciellt till de som kliver på och av. Ofta finns det mer plats längre bak i bussen så vi rekommenderar dig att, vid påstigning, sätta eller ställa dig så långt bak i bussen du kan. 
  • Ha inga fötter på sätet och förvara din väska på golvet framför dig - inte på sätet bredvid. 
  • Undvik att äta ombord. Vissa födoämnen kan luftvägen ge medpassagerare allvarliga allergireaktioner, exempelvis jordnötter.
  • Tänk på dina medresenärer och undvik starka dofter som parfym.
  • För allas trivsel får du inte dricka alkohol eller röka, ha med dig explosiva varor, ha på dig rullskridskor/inlines/åka skateboard eller ha fötterna på säten eller annan inredning.
  • Berusade personer eller personer som av annat skäl kan antas vålla obehag för medpassagerarna, kan vägras tillträde eller avvisas från bussen.