Gå till innehållet

Trafikförändringar i samband med Å-varvet i Eskilstuna den 27 maj

Publiceringsdatum
Lördagen den 27 maj går Å-varvet av stapeln i Eskilstuna. Det innebär att broarna i centrala Eskilstuna stängs av mellan kl. 13:00 och 15:00, vilket medför förändringar för busstrafiken.

På grund av trafikläget och den begränsade framkomligheten kommer flera hållplatser tillfälligt dras in och vissa linjer kommer därmed att få ändrad körväg.

Nedan följer info om hur respektive linje påverkas. Det gäller alltså lördag den 27/5 mellan klockan 13.00 och 15.00. 

Linje 1 Västra Borsökna-Centrum-Torshälla

 • Från och med turen från Västra Borsökna kl. 12:34 till och med turen kl. 14:14 går bussen enbart till Fristadstorget. För vidare färd mot Torshälla hänvisas resenärerna till en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Torshälla kl. 13:05 till och med turen kl. 14:45 avgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Torshälla kl. 12:38 till och med turen kl. 14:18 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan. För vidare färd mot V. Borsökna hänvisas resenärer till Fristadstorget läge D.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Västra Borsökna kl. 13:05 till och med turen kl. 14:45.

Linje 2 Stenby-Centrum-Skiftinge (Djursta)

 • Från och med turen från Stenby kl. 12:45 till och med turen kl. 14:25 går bussen till Fristadstorget. För vidare färd mot Djursta/Skiftinge hänvisas resenärerna till en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Djursta kl. 13:05 till och med turen kl. 14:45 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Djursta kl. 12:42 till och med turen kl. 14:22 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan. För vidare färd mot Stenby hänvisas resenärerna till hållplats Fristadstorget läge H.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge H mot Stenby kl. 13:05 till och med turen 14:45. 

Linje 3Hällby-Centrum-Viptorp

 • Från och  med turen från Blåklocksvägen kl. 12:37 till och med turen kl. 14:17 trafikeras inte hållplatserna Rådhustorget, Sveaplan och Stensborgsgatan. Turerna körs via Kyrkogatan-Stålforsbron.
 • Från och med turen från Viptorp kl. 12:50 till och med turen kl. 14:30 trafikeras inte hållplatserna Stensborgsgatan, Sveaplan och Rådhustorget. Turerna körs via Stålforsbron-Kyrkogatan.

Linje 4 Skogstorp-Centrum-Mälarsjukhuset

 • Från och med turen från Skogstorp kl. 12:34 till och med turen kl. 14:14 går bussen till Fristadstorget C. För vidare färd mot Mälarsjukhuset hänvisas resenärerna till Strandgatan (utanför Klosters kyrka).
 • Från och med turen från Fristadstorget till Mälarsjukhuset kl. 13:05 till och med turen kl. 14:45 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan (utanför Klosters kyrka). Hållplats Rådhustorget trafikeras inte.
 • Från och med turen från Mälarsjukhuset kl. 12:54 till och med turen kl. 14:34 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan (utanför Klosters kyrka). Hållplats Rådhustorget trafikeras inte. För vidare färd mot Skogstorp hänvisas resenärer till Fristadstorget läge D.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge D till Skogstorp kl. 13:05 till och med turen kl. 14:45. 

Linje 5 Hemlaås-Centrum-Ekängen

 • Från och med turen från Hemlaås kl. 12:34 till och med turen kl. 14:14 går bussen enbart till Fristadstorget läge A. För vidare färd mot Ekängen hänvisas resenärer till Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Ekängen kl. 13:05 till och med turen kl. 14:45 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Ekängen kl. 12:49 till och med turen kl. 14:29 går bussen till en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan. För vidare färd mot Hemlaås hänvisas resenär till Fristadstorget läge B.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge B till Hemlaås kl. 13:08 till och med turen kl. 14:48. 

Linje 6 Vilsta motionscenter-Slagsta

 • Från och med turen från Vilsta motioncenter kl. 12:52 till och med turen kl. 14:32 går bussen enbart till Fristadstorget läge F. För vidare färd mot Slagsta hänvisas resenärer till den tillfälliga hållplatsen på Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Slagsta kl. 13:10 till och med turen kl. 14:50 avgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan.
 • Från och med turen från Hedevägen kl. 12:43 till och med turen kl. 14:23 går bussen till en tillfällig hållplats på Strandgatan/Eleonoragatan. För vidare färd mot Vilsta motionscenter hänvisas resenär till Fristadstorget läge E.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge E till Vilsta motionscenter kl. 13:05 till och med turen kl.14:45.

Linje 7 Folkesta köpcentrum-Fristadstorget

 • Från och med turen från Folkesta köpcentrum kl. 12:43 till och med turen kl. 14:23 körs linjen via Kyrkogatan-Stålforsbron-Mälarsjukhuset/Sveavägen. Hållplatserna Rådhustorget och Sveaplan trafikeras inte.
 • Från och med turen från Trumtorp kl. 12:53 till och med turen kl. 14:33 körs linjen via Mälarsjukhuset/Sveavägen-Stålforsbron-Kyrkogatan. Hållplatserna Sveaplan och Rådhustorget trafikeras inte.

Linje 18 Rabo-Centrum-Sundbyholm

 • Turen från Rabo kl. 13:35 körs efter Kyrkogatan läge B till Sundbyholm via Resecentrum – Gasverksbron - Torshällavägen. Hållplatsen Västergatan trafikeras inte.

Linje 19 Bälgviken-Ärla

 • Turen från Bälgviken kl. 13:10 körs efter Kyrkogatan läge B till Ärla via Kyrkogatan-Stålforsbron-Mälarsjukhuset/Sveavägen. Hållplatserna Rådhustorget och Sveaplan trafikeras inte.
 • Turen från Ärla kl. 14:10 körs Mälarsjukhuset/Sveaplan-Stålforsbron-Kyrkogatan. Hållplatserna Rådhustorget och Sveaplan trafikeras inte.

Linje 30 Servicelinjen

 • Turerna från Mälarsjukhuset kl. 12:48 och 13:48 kör ordinarie linjesträckning till hållplatsen Mobacksgatan. Därefter via Gränsgatan-Västra Storgatan-Rinmansgatan-Gasverksbron-Resecentrum – Kyrkogatan till hållplats Fristadstorget. Hållplatsen Eleonoragatan trafikeras inte.

Linje 208 Eskilstuna-Kjula

 • Linjen påverkas inte.

Linje 220 Eskilstuna-Kjula-Strängnäs

 • Linjen påverkas inte.

Linje 701 Eskilstuna-Nyköping

 • Från Eskilstuna: Turen från Eskilstuna kl. 14:11 till Nyköping avgår från Resecentrum och körs Resecentrum-Stålforsbron-Stenkvistavägen-Vasavägen och därefter ordinarie linjesträckning till Nyköping. Hållplats Kyrkogatan, Rådhustorget och Sveaplan trafikeras inte. 
 • Från Nyköping: Turerna från Nyköping kl. 12:05 går till Mälarsjukhuset Sveavägen, därefter Vasavägen-Stenkvistavägen-Stålforsbron-Resecentrum. Hållplats Kyrkogatan, Rådhustorget och Sveaplan trafikeras inte. 

Linje 820 Eskilstuna-Strängnäs

 • Turen från Strängnäs kl. 12:48 och turen från Eskilstuna kl. 14:31 har hållplats Sveaplan i Eskilstuna som start- och ändhållplats. Hållplatserna Kyrkogatan och Rådhustorget trafikeras inte.