Gå till innehållet

Flextrafiken – pilotprojekt i Nyköping från och med december 2023

Publiceringsdatum
Flextrafik införs från och med december 2023 som ett pilotprojekt i Nyköpings kommun. Det är en form av anropsstyrd kollektivtrafik där du själv ringer och beställer din resa.

Trafiken körs av gröna mindre bussar och totalt finns 122 flexplatser fördelade inom Nyköpings tätort. Flexplatserna ligger inom områdesgränser som anger var Flextrafik gäller. Dessa områden är de samma som servicelinjerna nu trafikerar. 

Flextrafiken körs på vardagar mellan 09.00-14.00 samt lördagar 10.00-14.00. Samma biljetter gäller för Flextrafiken som för Sörmlandstrafikens vanliga bussar. De går alltså att köpa med samma utbud av produkter, exempelvis enkelbiljett eller periodkort. Vi rekommenderar särskilt lågtrafikkortet som ger dig fritt resande i en månad för 270 kr om du reser vardagar 09.00-14.00 samt helger.  

Tänk på att du som resenär vid bokningen ska uppge om du har med dig hjälpmedel, bagage inklusive specialbagage, barnvagn eller husdjur samt eventuella behov av bälteskudde.

Flextrafiken ersätter servicelinjerna 160, 161 och 162 från och med den 11 december 2023. 

Flextrafiken är öppen för alla att boka resa mellan Flexplatser. Resenärer som har rätt till färdtjänst kan dessutom boka resan direkt till och från hemadress inom Flextrafikområdet utöver ordinarie Flexplatser.

Varför Flextrafik?

  • I och med att Flextrafiken är anropsstyrd avgår turerna enbart vid behov. Det gör att vi kan erbjuda fler hållplatser och därmed kommer du kunna välja en flexplats som ligger nära ditt hem och platsen du vill åka till. 

  • Det innebär också att vi utnyttjar de resurser som finns på ett effektivt sätt och att Flextrafikens bussar kör utifrån det behov som finns. När fordonen inte kör Flextrafiken används de i andra trafikavtal.  

Frågor och svar, Flextrafiken:

Om jag vill åka spontant, kan jag göra det med Flextrafiken genom att bara kliva på? 
Svar: Nej, den här trafiken måste bokas i förväg. Det behövs för att vi ska kunna fördela och planera resurserna. Du bokar genom att ringa kundservice på telefon: 0771-22 40 00. Där kommer du kunna ta dig vidare till Flextrafiken genom att välja tonval 3 (bokning av Flextrafik i Nyköping).

Om jag har bokat en resa och det sedan dyker upp någotning som gör att jag inte kan resa, hur ska jag göra?
Svar: Vi är tacksamma om du ringer in på samma nummer som du bokade resan och avbokar så fort som möjligt i händelse av att du inte kan resa som planerat.

Jag står vid min Flexplats och väntar på min Flexbuss. Då kommer det en Flexbuss och passerar utan att stanna. Varför händer det? Och vad ska jag göra?
Svar: Det kan cirkulera upp till fyra Flexbussar i centrala Nyköping under samma tid. Det kan därför hända att en Flexbuss från en annan bokning passerar din hållplats utan att stanna. Du kan lugnt invänta Flexbussen som är avsedd för din bokning. Om din bokning mot förmodan skulle vara försenad får du den information via sms eller telefon.

Om min bokning har blivit försenad - har jag möjlighet att få ersättning och i så fall hur?
Svar: Där gäller precis samma regler och villkor som för den allmänna kollektivtrafiken. Information om exakta villkor och regler samt hur du ansöker om försening hittar du här! 

Kan jag betala kontant hos föraren?
Svar: Nej, däremot kan du betala med kontantkort. Andra alternativ är med förladdad biljett på ditt gröna resekort (ladda via Mina Sidor eller ombud) eller biljett köpt i appen. Det är alltså samma biljetter och betalsätt som gäller som för Sörmlandstrafikens vanliga gröna bussar.  

Varför försvinner servicelinjerna? 
Svar: Våra analyser visar att det resebehovet som fanns på servicelinjerna kommer att fångas upp och tillgodoses på ett mer effektivt sätt med den här trafiklösningen. 

Hur vet jag vilka Flexplatser som finns?
Svar: Se karta över flexplatserna via länken här eller ladda ner den som PDF här. Det går också bra att ringa kundservice på telefon: 0771-22 40 00 och fråga om flexplatser eller annat du undrar över kopplat till Flextrafiken.

Jag har inte tillgång till dator eller smartphone, finns det möjlighet att få ett utskrivet exemplar av kartan med Flexplatser?
Svar:
Ja, om du inte kan ladda ner och skriva ut själv går det alldeles utmärk att hämta ett utskrivet exemplar. Dessa kommer att finnas på Sörmlands museum, seniorernas hus i Nyköping eller på kommunens kontaktcenter där det går att få en utskriven version utan kostnad från och med 1 december.

Vad innebär det att Flextrafiken är ett pilotprojekt? 
Svar: Det innebär att vi tillsammans med Nyköpings kommun valt att införa detta på prov under två år. Från december 2023 till och med december 2025. Under den tiden kommer vi utvärdera hur det fungerar för att sedan ta ställning till en eventuell förlängning. Vi tar därför tacksamt emot synpunkter på hur du upplever den här trafiken och om du har förbättringsförslag. 

Vilka regler gäller för husdjur ombord?
Svar:
För husdjur gäller exakt samma regler som i våra Allmänna köp- och resevillkor för våra vanliga bussar. Det vill säga:
Hund, katt och mindre husdjur får tas med avgiftsfritt. Större djur ska färdas på golvet och mindre djur kan hållas i knä. Djuren ska vara kopplade eller i bur. Du som resenär ansvarar för djuret som du tar med på resan. Om djuret är störande för medresenärer eller personal riskerar du och djuret att få avbryta din resa samt förlora rätten till återbetalning för resans avgift.
Uppge att du reser med husdjur vid bokning. 

Kan jag ha med mig barnvagn?
Svar: Ja, det finns plats för barnvagn. Samma villkor som på bussen gäller, det vill säga att du får resa med barnvagn i mån av plats. Uppge att du reser med barnvagn, bagage inklusive specialbagage eller husdjur vid bokning.   

Vad gäller för resa med små barn? Finns det babyskydd ombord?
Svar: Nej, Flextrafiken har däremot inga särskilda skyddsanordningar för barn under tre år så babyskydd finns inte. Resenär med barn ansvarar för barnets säkerhet under resan. Däremot finns bälteskudde i fordonet. Resenärer ska vid bokningen uppge om de reser med barn som har behov av bälteskudde. Av säkerhetsskäl bör inte barn lämnas i barnvagn under resan.

Gäller Movingo och skolkort i Flextrafiken?
Svar:
Ja, på Flextrafiken gäller samtliga biljetter som är giltiga i den vanliga kollektivtrafiken i kommunen. Det inkluderar skolkort, Movingo, Movingo 5/30 samt naturligtvis Sörmlandstrafikens hela biljettutbud.

Hur många platser finns i fordonen?
Svar: Varje fordon har åtta platser plus en rullstolsplats.

Jag har färdtjänsttillstånd. Vad gäller för mig i Flextrafiken?
Svar: Du som har färdtjänsttillstånd har möjlighet att boka en flextrafikresa från en adress inom flextrafikområdet till en flexplats, och tvärtom. Berätta gärna för Kundservice att du har färdtjänst när du beställer en resa med Flextrafiken.

Hur ser fordonen ut och hur kommer Flexplatserna vara uppmärkta?
Svar: Fordonen kommer vara minibussar i Sörmlandstrafikens gröna färg. Flexplatser, alltså hållplatserna dit Flextrafiken kan köra, kommer vara uppmärkta med Flextrafikloggan. Se exempelbilder på fordon och flexplatsskyltar nedan:

En grön minibuss med Sörmlandstrafikens logga.

 

Texten Flextrafik på grön bakgrund följt av texten Hållplatsnamn på vit bakgrund.