Gå till innehållet

Information om skolskjuts i Nyköping inför höstterminen 2023

Publiceringsdatum

Inför höstterminen 2023 ändras nuvarande uppdrag för skolskjuts och daglig verksamhet i Nyköping. Det innebär att frågor rörande dessa resor hanteras av Nyköpings kommun.

Vårt uppdrag gällande skolskjuts och resor till daglig verksamhet i Nyköping löper ut efter pågående vårtermin. Därefter kommer dessa resor att hanteras av kommunen. Du som har frågor angående skolskjuts eller resor till daglig verksamhet i Nyköpings kommun inför höstterminen 2023 ska alltså vända dig med dessa till kommunen på telefon: 0155-24 80 80